T I N    P A R I S
  Nhớ chuyện xưa...


Trong những năm 1992, sau khi Liên Xô sụp đô, Cộng Sản Việt Nam tung ra chiêu bài Hòa Hợp Hòa giải , thay đổi Hiến Pháp CSVN,  thì những người trí thức tại Paris đã " lao xao " chạy đôn chạy đáo lên tiếng kêu gọi Hòa giải dưới những danh từ rất hoa mỹ. Không biết bao nhiêu là Hội Đoàn, Phong Trào, Liên Minh đã vận động để đăng lời kêu gọi dưới đây trong Báo Libération ngày  10/11/1995 ( phí tổn quảng cáo nghe nói trên dưới 30.000 FF ( ?) lúc bấy giờ nếu tính theo Euros là khoảng 4500 Euros.

Trong những người tham gia đăng quảng cáo, "  có máu mặt " trong giới hoạt động có Ô. Mai viết Triết, Nguyễn gia Kiểng ( Thông Luận), Bùi Tín, Lê hữu Khoa, Nguyễn Quốc Nam ( Liên Minh Dân Chủ Việt Nam), cố Đại Tá  Vương văn Đông, Nguyễn văn Huy, Trần Phước Thọ và  HT Thích Minh Tâm chùa Khánh Anh.

Riêng Ô. Mai viết Triết, cựu TRUNG TÁ QLVNCH, cựu Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH , người đã từng viết " Dù thế nào đi nữa, CSVN cũng có công thống nhất Đất Nước" , đã không có can đảm nhận mình đã cộng tác chung với Bùi Tín, Thông Luận khiến cho Bs Nguyễn ngọc Quỳ lên tiếng chất vấn như tài liệu dưới đây. TinParis xin miễn  phê bình ( xem hình đưới đây đăng trong Nguyệt San Sự Thật  số 16 Tháng 5.1996).

Tuy rằng lời kêu gọi có vẽ như là chống việc CSVN đàn áp  tôn giáo , những người chống đối , nhưng bên trong thật sư là kêu gọi Hòa Hợp ....

Gần đây hơn, thì Việt Tân lại còn ngang nhiên quảng cáo cho lý thuyết CS, và không thiếu gì những kẻ hoạt đầu cứ chạy theo bánh vẽ Dân Chủ và chia ghế Dân Biễu trong Quốc Hội của CSVN