T I N    P A R I S

 

CHÚ THÍCH TinParis.  Chúng tôi cho phổ biến  các tài liệu kèm theo ,  để rộng đường dư luận.  Ngoài ra, Hội Nạng Gỗ của Nguyễn Quang Hạnh  ( mà Nguyễn tấn Phát có đề cập đến) là một hội có "Cầu Chứng VC"  nên hoạt động dễ dàng tại VN giống như đài SBTN của Trúc Hồ. Trước đây, Nguyễn Quang Hạnh có phụ  Bs Phạm Minh Hiển trong hội " Compassion VN"  , nhưng vì lập trường và phương cách làm việc rất khác biệt nên Nguyễn Quang Hạnh tách làm "Nạng Gỗ".  Do đó Nguyễn Quang Hạnh không chào Quốc Kỳ, Quốc Ca cũng dể hiểu thôi. Quý độc giả  có thể  xem site Web của Hội  Compassion VN  '  ( giúp Thương phế Binh, trẻ ung thư, người tàn tật, v.v..) theo link dưới đây từ năm 2003 đến nay:
http://phanminhhien.monsite-orange.fr/page-5658b1a20b378.html
  • Sau đây là Mail trả lời của Nguyễn tấn Phát :

Expéditeur: Phat Nguyen <oanhphat@gmail.com>
Date: 21 juin 2016 08:52:13 UTC+2

Kính gởi anh Nguyen thanh Ngọc

Trước khi trả lời những khuyến cáo của Anh , Tôi xin phép được trình bày một chút về Hội Cứu Trợ TPB /VNCH đó Tôi thành lập
Đây là lần thứ 1 , Anh Em chúng tôi có làm một Gala Văn nghệ , tháng 7 /2015 , Chúng Tôi thu được 3200 eu và đã dùng hồ sơ của anh em TPB hỏi xin bên Hội Nạng Gỗ ,  là một Hội lâu năm tại Paris do anh Nguyễn Quang Hạnh làm Hội trưởng cũng là một cựu SQ trong quân lục VNCH và với sự chỉ dẫn của anh Hạnh , Chúng Tôi đã giải quyết đuoc 50 anh em TPB bên đó và hiện tại bên hội Nạng Gỗ bận rộn nhiều hơn về vấn đề trùng tu cũng như xây lại những mộ phần trong Nghĩa trang Quân Đội , do đó Chúng Tôi thành lập Hội Cứu Trợ để góp phần vào việc giúp đó Anh Em bên đó

Lần thứ 2 là lể Ra mắt của Hội Chúng tôi trong một Hội Trường , Chúng Tôi treo cờ và đồng ca bài Quốc Ca , làm Lễ Tưởng niệm cũng như mời Các Hội Đoàn lên phát biểu ý kiến
Lần thứ 3 này là lần đầu tiên Hội Chứng Tôi tổ chức trong một nhà hàng , Chúng Tôi không treo cờ , cũng như không hát Quốc ca  . Thưa anh , đây là một buổi Văn nghệ gây quỷ chờ Anh Em TPB không phải là một buổi Hội Hợp trong một Hội Trường như ngày Quân Lực 18/6 vừa qua .. và thổi kèn Tưởng Niệm là để tưởng nhớ cho những Chiến Hữu đã bỏ mình vì tổ quốc chứ không phải cho anh em TPB còn sống ,

 Thưa Anh , Hội Cứu Trợ của chúng Tôi là một Hội Từ Thiện , cá nhân Tôi chưa bao giờ dùng danh xưng là Sĩ Quan của Quân Đội VNCH cũng như không bao giờ dùng danh xưng của Tập Thế Chiến Sĩ Âu Châu trong hoạt động từ thiện của Chúng Tôi
Riêng Tôi với 4 năm làm việc chung với Hội Nạng Gỗ , Hội chưa bao giờ làm lễ chào cờ trong những Gala gây quỷ hết , và Tôi không nghe Ai phàn nàn gì cả
 
Thưa Anh từ ngày giữ nhiệm vụ lo phần Văn Nghệ để gây quỷ cho Trung Tâm , giữ nhiệm vụ Thủ Quỷ đến nay , Tôi hoàn tất mọi vấn để Anh giao , kể cả những thứ từ chuyển giao , Tôi xuất tiền túi và chưa bao giờ tinh thêm một đồng nào trong Quỷ của Trung Tâm , Anh cần gọi là có Tôi , ngày ngày 18/6 vừa qua , Anh dặn Tôi đến sớm ,Tôi đến sớm trước Anh nữa .
Ngày 19/6 vừa qua , Tôi nhận khuyết điểm trong việc sắp xếp bàn ghế , Tôi cũng ỷ y là Anh Em sẽ thông cảm với nhau về vấn để chỗ ngồi , Anh đến thì những người đến trước đã đành những bàn tốt ở gần sân khấu và anh tỏ ý không hài lòng và đòi đi về , Tôi có đề nghị bàn ngồi sau mà Anh không đồng ý

 Thay vì với tư cách của mot Đàn Anh , anh ngồi chỗ nào cũng được , Anh đến để giúp anh em TPB mà anh Ngọc , Tôi đã phải đi năn nỉ bàn nầy , bàn nọ và may qua cuối cùng thì chị Minhseito nhường lại bàn của Anh Chị ở gần sân khấu và Tôi đi ra mời Anh 3 lần Anh mới vào , Tôi rất cảm ơn Chị Ngọc đã thông cảm với Tôi mà nói với Anh để Anh ở lại , cũng như chờ đợi để Tôi tìm bàn cho Anh ; Anh cự nự trach Tôi là đã dặn 2 bàn mà không chừa cho , thưa Anh Toi xin lỗi về vẫn đề này
Tôi cứ phập phòng , nếu Bạn của Anh đến nửa , thì Tôi không biết giải quyết bàn thứ hai chỗ nào , nhất là Các Anh thì cứ muốn ngồi chung với nhau
Cuối cùng , Khách của Anh đã không đến và Tôi phải trả tiền nhà hàng cho 10 người không đến , biên lai Toi còn giữ , nếu Anh muốn Tôi chứng minh
Thưa Anh , Anh em chúng ta đã là những người mất nước , Chúng ta tập hợp lại với nhau để duy trì những gì đã mất , trong Hội đoàn , Chúng Ta phân nhiệm vụ để làm việc , chứ không phải là để Chỉ Huy
Thư của Anh như một cấp Chi Huy khiển trách một Thuộc Hạ , điều này Sai , hoàn toàn Sai
Tôi lập lại lần nữa , Tôi không lợi dụng danh xưng của Trung Tâm để xin ủy lạo cho Anh Em TPB , Tôi làm với tư cách Hội đoàn của Tôi và không ảnh hưởng gì đến danh dự của Tập thể , mong Anh hiểu cho
Hội Chúng Tôi thực hiện Lễ Chào Quoc Kỳ cũng như Quốc Ca nhưng không phải trong mot chương trình Cùng ca cùng hát , thưa Anh
Tôi cũng xin lỗi , chuyển thư của Tôi đến các Anh trong Tập Thể Chiến sĩ Châu Âu để giải bài Văn thu Khuyến Cáo của Anh
Dẫu sao thì Tôi cũng ghi nhận những lời chỉ giáo của Anh , Hội của Chúng Tôi sẽ và tiếp tục trong việc an ủi phần nào sự bất hạnh của những chien huu không may mắn

Kinh Thư


  • Mail của MC Trịnh Nghiã tường thuật về chương trình  19-06
Expéditeur: trinh nghia nguyen <trinh-nghia@wanadoo.fr>
Date: 20 juin 2016 13:46:17 UTC+2

Objet: Tường thuật về chương trình  19-06


Chào anh Phát,

Chương trình từ thiện Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh của anh Phát được diễn ra thành công vì được đông đảo.

Tuy nhiên Trinh Nghĩa có ghi nhận nơi khách một số phê bình như sau :

1.  Quý khách ngạc nhiên là không có  Quốc Ca VNCH mà chỉ có phút mặc niệm. Trên vấn đề này thì Nghĩa có giải thích vì trong khung cảnh một nhà hàng với sân khấu văn nghệ khiêu vũ, chào Quốc Kỳ sẽ không được nghiêm chỉnh và trịnh trọng. Hôi Nạng Gỗ  khi tổ chức  cũng không có chào cờ mở đầu chương trình.

2. Khách ngạc nhiên là hôm qua có nhiều đại diện Quân Nhân và có chủ tịch Bác Sĩ Phan Khác Tường, Cộng đồng CĐNVQGTD mà không ai được mời lên phát biểu đôi lời với tư cách Đại diện Quân Nhân. Logo của anh Phát không được tán thành  vì nhiều người bị choquer với hình TPB dẫm chân lên Quốc kỳ.

3. Khách cũng không đồng ý là một chương trình từ thiện giúp TPB mà có màn bán đấu giá một bức tranh lõa thể .

4. Về phần MC Trịnh Nghĩa, tôi  hơi bị bỡ ngỡ   vì BTC không nói rõ chính xác trong tiết mục  diễn tiến phần chào Quan khách và phát biểu của Hội TPB có những thành viên nào sẽ lên  nói.
Điểm này tôi có lưu ý với anh là đây là việc của anh Phát với tư cách Hội Trưởng  từ đầu tuần.   Nên lúc đầu vào chương trình này hơi bị lộn xộn bất ngờ cho tôi.

5. Theo tôi hiểu ra , thì anh Phát chỉ giao cho tôi trách nhiệm  MC cho phần ca hát .
Thật ra thi phần này My Ly va My Long cũng đảm trách được.
Vài phê bình để kỳ sau thận trọng hơn và tránh sơ sót.
Nói chung thì Khách cũng được cười vui giải trí mặc dù thấy tiết mục tombola và bán đấu giá hơi dài quá.

Thân
Trịnh Nghĩa.Trở về