T I N    P A R I S

 
Coi Chừng giờ đậu xe dưới Parking Tang Frères và Paris Stores Quận Paris 13è



  Nước Pháp có 2 hệ thống siêu thị Á Châu Tang Frères và Paris Stores lớn nhất với nhiều chi nhánh trên nước Pháp và đặc biệt tại Ile De France , và Paris.

Trước đây, tại quận Paris 13 còn gọi là Chinatown , khách hàng thường hay đậu xe hơi miễn phí dưới Parking của 2 siêu thị đó để đi ăn  tại các tiệm chung quanh  sau khi mua thực phẩm hàng hóa của họ.

Nhưng vài năm trở lại đây, vì số khách quá nhiều nên họ giới hạn thời gian đậu xe dưới Parking như sau:

1- Đậu xe dưới 2g00 thì miễn phí nhưng phải mua hàng ít nhất là 10 Euros.
2- Bước vào giờ thứ 3 , trả thêm 3 euros..
3- Bước vào giờ thứ 4, thì coi chừng phải trả trên 10 euros v.v..

Tang Frères và Paris Stores tại  Quận Paris 13è  áp dụng biện pháp giới hạn xe đậu dưới Parking của họ cũng hợp lý thôi, NHƯNG có điều KHÔNG ĐÚNG như họ nói.

Các bạn nên LƯU Ý điều nầy:

- Xem cẩn thận Giờ Đến trên Ticket Parking .... thường sớm hơn là 10 phút. Ví dụ đồng hồ bạn chỉ 11g00 thì trên ticket in là 10g50.
- Xem cẩn thận Giờ Rời Parking ... thường trể hơn 10 phút. Ví dụ đồng hồ bạn chỉ 13g00 thì ticket in là 13g10.

Như vậy thay vì như họ nói bạn có 2g00 đậu Parking miễn phí, bạn chỉ còn có 1g40 phút thôi vì đã mất 10 phút trong giờ đến, và mất 10 phút trong giờ đi.
Kẻ viết bài nầy đã kiểm chứng nhiều lần, cách nhau vài tuần, cách nhau vài tháng, có thể máy bị hư chăng?



Trở về