T I N    P A R I S


Đấu tranh Quốc Tế Nhân Quyền - Lời kêu gọi biểu tình tại Place du Trocadéro ngày 11/12/2016


*
*  *

Trân trọng kính mời quý đồng hương Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Pháp  tham dự ngày sinh hoạt đấu tranh Quốc Tế Nhân Quyền do Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Tự Do  tại PHÁP tổ chức:
 
CHỦ NHẬT 11-12-2016
từ 15 giờ 00 - 17 giờ 00
Place du TROCADERO
PARIS 75016 – M° Trocadéro - ligne 9 / ligne 6
Trở về