T I N    P A R I S


Hội Cộng đồng Ngưòi Việt Quốc Gia tại Pháp tổ chức  biểu tình ngày 11.12.2016
tại Trocadéro Paris 
Tố cáo Cộng Sản Việt  Nam vi phạm Nhân Quyền
- Nguyễn văn Đông - 

*
*  *

Chủ nhật vào lúc 15 giờ, ngày 11-12-2016, đông đảo người Việt tỵ nạn cộng sản tại Paris Pháp đã hiện diện tại tại Công trường Nhân Quyền Trocadéro Paris , Quận 16 Paris tham dự biểu tình, nhân ngày Quốc Tế Nhân quyền do Hội Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp tổ chức.

Sau nghi thức chào Quốc Kỳ VNCH và phút mặc niệm, Bác Sĩ Phan Khắc Tường Hội Trưởng CĐNVQGTD/P Chào mừng quan khách và tố cáo cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền bằng tiếp Pháp với số đông du khách hiện diện. Ô. Nguyễn hữu Xương, Phó Chủ Tịch,  xướng danh những người tù chánh trị còn bị CSVN đang hành hạ. Ô. Trịnh Nghĩa điều động chương trình buổi lễ rất linh hoạt từ pháp ngữ sang Việt ngữ một cách lưu loát, và tác động mạnh trên tinh thần đấu tranh bất khuất của đồng hương.

Một vị đại diện người Tàu tự do Đảng Dân Chủ ( Đài Loan ) dõng dạc kết án bằng pháp ngữ  Tàu cộng và Việt Cộng vi phạm nhân quyền . Đặc biệt một hậu duệ trẻ Việt Nam cũng đã lên án cộng sản Việt Nam đã chà đạp trắng trợn quyền công  dân của người VN trong nước.

 Buổi biểu tình kết thúc qua những tiếng hô đả đảo cộng sản VN bán nước hại dân và những bài hát đấu tranh được các đồng hương người Việt tỵ nạn cs hợp ca rất hùng hồn nhắc nhở rằng "Người Việt Quốc gia" vẫn còn đây để tranh đấu đem lại Tự Do cho Việt Nam.


Trở về