T I N    P A R I S


THƯ  MỜI

Đừng Tưởng Xuân Tàn Hoa Rụng Hết
Đêm Qua Sân Trước Một Cành Mai

Mạc Vị Xuân Tàn Hoa Lạc tận
Đình Tiền Tạc Dạ NHẤT CHI MAI

(Mân giác Thiền Sư, Đời Lý, Thế kỷ 11)Quỳnh Hạnh và Thân hữu Nhà Văn Hóa Cổ Truyền

 Kính mời quý vị đến dự Chương Trình Tết
CA NHẠC, THI CA, NHAC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

tại Centre d'Animation Beaudricourt,
6 rue Simon Weil, 75013 Paris

 Chủ Nhật 29/01/2017, 14g00-15g30Chưong trình nói tiếng Pháp, nếu có thể được,
Mời quý vị măc áo dài défilé cho vui.

Số chổ ngồi có hạn, vui lòng ghi danh trứơc

Contact : 01 46 81 63 88 / 06 21 19 11 15
Siteweb : http://ethnomusicvn.comTrở về