T I N    P A R I S


Thông Báo của Hội Tập Thể Người Việt Tỵ nạn Cộng Sản tại Paris
Biểu Tình Ngày 30.4.2017 lúc 14 g00  trước Sứ Quán Việt Cộng

-Đặng Vũ Lợi -
  


Trân trọng thông báo
 
Kính gỏi Qúy Hội đoàn và Quý đồng hương Người Việt tỵ nạn csvn tại Pháp.
 
Trong thư vừa qua của TTNVTNcs/P (18/3/2017) thông báo việc ngưng tổ chức “42 Năm ngày Quốc Hận” 30-4-2017 với lý do chúng tôi muốn tạo sự đoàn kết trong đấu tranh chống csvn.

Thư thông báo đã gần một tuần, thế nhưng chúng tôi không nhận được thư hồi âm của Hội CĐNVQGTD/P.
 
Đồng thời TTNVTNcs/P đã nhận được nhiều sự phản ứng qua điện thoại cũng như điện thư yêu cầu TTNVTNcs/P tiếp tục tổ chức Ngày Quốc Hận 30-4-2017 như mọi năm, với những lý do rất chính đáng và khả thi.
 
TTNVTNcs/P chân thành xin lỗi Qúy Hội đoàn, Qúy đồng hương tỵ nạn csvn tại Pháp về thông cáo trước đây, và TTNVTNcs/ quyết định :
 
1- Trước những lời yêu cầu của quý đồng hương qua điện thoại và điện thư với những lý do trong tình hình hiện nay tại quốc nội cũng như tại riêng Paris Pháp có những âm mưu muốn xoá bỏ cờ Vàng.
 
2- Vì những lý do trên, TTNVTNcs/P quyết định tiếp tục tổ chức BIỂU TÌNH 42 NĂM NGÀY QUỐC HẬN 30-4-2017 hầu nhắc nhở chúng ta không được quên ngày 30 tháng 4 tang thương và  cũng để  vinh danh lá Cờ  Vàng Việt Nam Tự  Do.

3- TTNVTNcs/P trân trọng kính mời Qúy Hội đoàn, Qúy Đồng hương người Việt tỵ nạn csvn tại Pháp, tại Paris và đồng hương tại Châu Âu tham dự đông đảo 42 NĂM NGÀY QUỐC HẬN tại Paris với chủ đề :

HÃY ĐỨNG LÊN VÌ MÔI SINH VÀ SỰ SỐNG CÒN CỦA DÂN TỘC
VÀ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÂN

Trân trọng kính chào


Chủ tịch TTNVTNcs/P
Đặng Vũ Lợi  


Trở về