T I N    P A R I S


Thư ngỏ của Tập Thể Người Việt Tỵ nạn Cộng sản tại Pháp
v/v Tổ chức văn nghệ  trong tháng Tư Đen

*
* *

Cực lực tẩy chay lên án các buổi văn nghệ tổ chức trong tháng Tư Quốc Hận.
 Tổ chức văn nghệ vui chơi trong tháng Tư Quốc Hận là một hành động ăn mừng cái gọi là giải phóng miền nam của cộng sản việt nam là một hành động khiêu khích, đâm sau lưng Chiến Sĩ, đâm  vào vết thương đau còn rỉ máu của toàn thể đồng hương Người Việt trong và ngoài nước ngày Quốc hận 30-4-1975.


Chúng tôi tha thiết kêu gọi Qúy đồng hương người Việt Tỵ nạn csvn , hãy mạnh dạn LÊN ÁN HÀNH ĐỘNG nối giáo cho giặc cộng, và TẨY CHAY, KHÔNG THAM DỰ, KHÔNG TIẾP TAY  cho các buổi văn nghệ trong tháng tư Quốc Hận 2017.

 Mong được sự hưởng ứng của đông đảo đồng hương người Việt vẫn còn chút lòng Yêu Quê Hương, Yêu Nước Mẹ Việt Nam đang còn bị sự cai trị tàn bạo đã man và bán nước của cộng sản việt nam.
 Tiếp tay và tham dự các buổi văn nghệ trong tháng tư Quốc Hận đồng nghiã với PHẢN QUỐC.


 
Trở về