T I N    P A R I S


CỜ VÀNG TUNG BAY TRÊN BẦU TRỜI  PARIS  NGÀY 8.4.2017 - "Ngày Paris Breakfast Run 2017"

Hôm nay thứ bảy 8-4-2017, cuộc chạy bộ 5 km mang tên PARIS BREAKFAST RUN (Paris Chạy bộ điểm tâm )Khoảng 8 giờ sáng đông đảo các Quốc gia tham gia có mặt tại điểm khởi hành Place Palais Royal Musée du Louvre . Paris Pháp Quốc, năm nay là năm thứ tư Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng-sản vùng Paris và Tỉnh phụ cận Pháp Quốc liên tục tham gia hàng năm, Đặc biệt xin hoan hô và vinh danh hai Anh Chị Hà Quỳnh Hương và Nguyễn Thiện Huấn đến từ Nantes cách Paris 500 cây số, hai anh chị đã bỏ thì giờ tiền bạc tới Paris chỉ với mục đích duy nhất để được vinh danh Cờ Vàng VNCH được tung bay trên bầu trời thủ đô Paris, một tinh thần đáng ngợi khen.

Cuộc chạy bộ "Paris chạy bộ điểm tâm" là dịp để các tham dự viên các Quốc Gia tham dự, được phép dương cao Quốc Kỳ của Quốc gia mình. Đây là dịp đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản tại Pháp thể hiện Tinh Thần Việt Nam Cộng Hòa Bất Diệt. và Vinh danh Cờ Vàng VNCH thân yêu trong ngày 8-4-2017. Bầu trời Paris hôm nay, cờ Vàng VNCH đã dương cao tung bay qua khắp các ngã đường của Thủ Đô Paris, hoà cùng Quốckỳ của các quốc Gia tham dự..

Trong tinh thần vì Tự Do, Dân Chủ trên thế giới , và để nhắc nhở Đồng Bào Việt Nam trong nước cũng như tại hải ngoạ đừng quên Cờ Vàng Việt Nam Tự do, và để người ngoại quốc hiểu biết: Cờ Vàng VNCH .

Tại mức đến BTC đã giới thiệu tên các Quốc gia tham dự, Việt Nam cũng được BTC giới thiệu đoàn chạy bộ Miền Nam Việt Nam với tiên tực năm năm tham gia cuộc chạy bộ điểm tâm..Trở về