T I N    P A R I S


Lời kêu gọi  tẩy  chay  không tham dự  buổi  Đại Nhạc Hội - Dạ Vũ
"Nguyễn Ngọc Ngạn 25 năm sân khấu"
*
* *


Trở về