T I N    P A R I S


Biểu tình Quốc Hận Paris ngày 30.4.2017
trước sứ quán Việt Cộng


42 năm đã trôi qua, đảng CSVN không thể khống chế, đàn áp được ý chí sắt đá của dân tộc Việt được nữa, ngày tàn của bè lũ việt gian bán nước đã gần, chế độ cộng sản phi nhân đang trên đà bị tiêu diệt.
Chủ nhật 30-4-2017 Tập Thể Người Việt tỵ nạn cộng sản tại Pháp tổchức biểu tình Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận tại Place du Pérou Quận 8 Paris, gần toà đại sứ Việt cộng .

Đông đảo đồng hương tại Paris, đông đảo tham dự, để cùng nhau giương cao ý chí đấu tranh cho Đất Nước Việt Nam, và yểm trợ đồng bào trong nước đấu tranh vì "MÔI SINH và sự SỐNG CÒN cùa ĐẤT NƯỚC và là TRÁCH NHIỆM của NGƯỜI DÂN, HÃY ĐỨNG LÊN DIỆT CỘNG CỨU NƯỚC", kỷ niệm 42 năm ngày toàn đất nước Việt Nam bị đảng CSVN thống trị 30-4-1975 / 30-4-2017.
Trở về