T I N    P A R I S


Hỏa Xa Pháp (SNCF)  đình công chống chánh phủ Macron muốn tư nhân hóa công ty
trong vòng 3 tháng , kéo dài từ ngày 03.4.2018 đến 28.06.2018.

*
**

Công ty Quốc Gia Đường Sắt  Pháp  ( SNCF/ Société Nationale des chemins de fer) hay nói nôm na là Hỏa xa Pháp sắp mở một cuộc đình công dài hạn 2 ngày trong một tuần và kéo dài trong 3 tháng kể từ ngày 3.4.2018, tổng cộng 36 ngày.

Nguyên do, chánh phủ Pháp dưới quyền của Macron ( được mệnh danh là Tổng Thống của người giàu : Président des riches ) muốn tư nhân hóa công ty SNCF mà không nói, như trước đây đối với Electricité de France ( EDF/ Điện Lực Pháp)  hay Gaz de France( Khí đốt Pháp).

Thật ra mô hình kinh tế chánh trị của cộng đồng Âu Châu sẽ biến đổi dần dần theo mô hình của Mỹ: chế độ liên bang, kinh tế thị trường tư nhân chứ không phải như Pháp hiện nay ( kinh tế thị trường có định hướng xã hội và sinh thái /économie sociale et écologique de marché). Các quốc gia trong cộng đồng Âu Châu đã mất quyền Lập Pháp ( vì luật của Âu Châu có thẩm quyền trên luật của các nước) và kinh tế , đang biến thể để trở thành các liên bang theo kiểu Mỹ. Do đó, các đảng chánh trị "gọi là cực hữu" đang lớn mạnh với chủ trương "dành lại Quyền cho Quốc gia và công dân"!

Chánh phủ của Macron, sau khi nghiên cứu kỹ sự thất bại của chánh phủ Juppé năm 1995 do sự đình công mãnh liệt của các nghiệp đoàn trong vòng 1 tháng nhất là của các nghiệp đoàn vận tãi, đã cho rằng "nghiệp đoàn" sẽ thất bại não nề vì không có ai sẽ đình công quá 3 tuần liên tiếp vì tình trạng "khó khăn kinh tế, mãi lực giảm sút".

Nhưng các nghiệp đoàn sáng chế lối đình công "nhỏ giọt" kỳ nầy: công nhân chỉ mất tiền lương có 2 ngày đình công trong 1 tuần, nhưng sự xáo trộn trong sự điều hành công việc bắt đầu từ 20g00 hôm trước ngày đình công, và kéo dài sau 8g00 ngày kết thúc. Vị chi, sự điều hành công ty SNCF xáo trộn hơn 2 ngày đình công.

Ảnh hưởng  về kinh tế , theo ước lượng của nhiều chuyên viên, một ngày đình công ở vùng Ile de France ( quanh Paris) làm thiệt hại 150 triệu euros, chung cho cả nước khoảng 450 triệu euros.Với 36 ngày đình công, kinh tế nước Pháp sẽ giãm sự thu hoạch  là 16.200 triệu euros tức 16,20 tỷ Euros so với 2228 tỷ PIB của Pháp tức chỉ có 0,007 thôi!

Được biết ngày đầu cuộc đình công ( 3.4.2018) đã có 77% nhân viên lái tàu tham gia!

Sau đây là lịch trinh đình công của tất cả các nghiệp đoàn SNCF (FO, CGT, Sud Rail, UNSA, CFDT,..):

  • Tháng 4.2018:  3,4,8,9,13,14, 18,19, 23,24, 28,29 ;
  • Tháng 5.2018:  3,4,8,9,13,14,18,19, 23,24,28,29;
  • Tháng 6.2018:  2,3,7,8,12,13,17,18,22,23, 27,28
*
*  *


Trở về