T I N   T H Ế - G I Ớ I   ngày 04.01.2014

Irak hạ thủ lãnh Al Qaida ở Ramadi
-Nhữ Đình Hùng -
Abu Abdul Rahman
Vào ngày thứ sáu 03.12.2013, các chiến-đấu-quân của lực-lượng phòng-vệ sunnites đã bắn hạ Abu Abdul Rahman, thủ-lãnh một nhóm cực đoan, ở thành-phố Ramadi. Đây là nhóm EIIL ( Nhà nước Hổi Giáo ở Irak và phương đông). Lực-lượng phòng-vệ sunnite, cách đây vài hôm đã được hỗ-trợ cho lực-lượng chính-phủ, đã tuyên-chiến với EIIL, một nhóm được coi là chi nhánh của Al Qaïda.

Từ nhiều ngày qua, hai thành-phố Ramadi và Fallouja đã là nơi có những giao-tranh mạnh mẽ giữa quân chính-phủ và lực-lượng EIIL, một nhánh của Al Qaïda. Kể từ khi có cuộc nổi dậy ở Syrie, EIIL bắt đầu nổi dậy ở Irak. Kể từ thứ năm 02.01.2014, lực-lượng của EIIL đã kiểm-soát được một phần lãnh-thổ của Ramadi (cách Bagdad 100 cây số về phiá tây), các cuộc giao-tranh đã xảy ra ở Ramadi kể từ thứ hai trước đó khi quân-đội chánh-phủ cho giải-tán một trại của những người chống chính-phủ (bị chánh-quyền coi là nơi ẩn náu của Al Qaïda). Lực-lượng chánh-quyền gồm các cảnh-sát với sự tiếp tay có các thị-tộc ở đây (trong vùng có khoảng 30 thị-tộc).

Các cuộc giao-tranh cũng đã lan sang Fallouja cho đến ngày thứ bảy 04.01.2014, chánh quyền Irak cho biết đã không còn kiểm-soát được Fallouja.Trước đó, ngày thứ sáu, EIIL đã tuyên bố thành-lập ở đây 'Nhà Nước Hồi-Giáo'. Từ một năm nay, vùng này là nơi có những vụ phản-kháng chống lại chánh-quyền của thủ tướng Maliki, bị cáo buộc là thu tóm quyền lực và đặt người sunnites ra ngoài lề.

Thành phố Fallouja đã lọt vào tay Al Qaida

Trước đây, Fallouja và Ramadi đã là thành-lũy của phe chống đối tiếp theo sau việc chiếm đóng của Mỹ vào năm 2003.

Năm 2004, quân đội Mỹ đã dùng đến 45.000 người để chống lại các nhóm kháng cự quân-số chỉ có khoảng trên 3000 người. Địa thế ở đây rất thuận-hợp cho việc du-kích-chiến. Điều này giải thích việc quân chánh-quyền Irak đã thất-bại trong việc chiếm đóng khu-vực này!

Tình-hình ở khu-vực này trước đã đi vào lắng đọng nhất là sau khi thủ-lãnh của Al Qaïda, Oussama ben Laden bị lực-lượng Mỹ Navy Seals giết ở Pakistan. Đến 2011, khi xảy ra vụ 'muà xuân ả-rập', các thế-lực khủng-bố hổi-giáo lại mạnh dần lên.
Tướng Martin E. Dempsey
Điều này có thể thấy được xuyên qua các việc như Pháp phải can-thiệp vào Mali và Trung Phi.  Theo tướng hồi hưu James Mattis, cựu tư-lệnh US CENTCOM cho vùng Trung Á và Trung-Đông trong một cuộc hội-thảo ở Jamestone thì Al Qaïda là một tổ-chức có khả-năng thích-ứng. Mặc dù các thủ-lãnh bị tấn-công dữ-dội nhưng phong-trào vẫn tiếp-tục bành-trướng và các 'thánh-địa' của họ cũng gia-tăng. Tướng Martin E.Dempsey, tham mưu trưởng liên-quân Mỹ, cho rằng điều làm ông quan-ngại là tổ-chức Al Qaïda đã gia-tăng số thành-viên và trong một số trường-hợp, đã tăng-cường khả-năng. Theo ông, cần xét xem tổ-chức nào có tính cách địa-phương, vùng hay quốc-tế để đối phó tùy theo tình-thế.

Sự bành-trướng của Al Qaïda và các tổ chức khủng-bố khác là do việc dân-chúng thất-vọng về các cuộc 'cách-mạng mùa xuân' và đã coi djihad như là giải-pháp để làm thay đổi thế-giới ả-rập hiện nay.

Việc tiễu-trừ các nhóm Djihad và Al Qaïda cũng khó khăn vì những nhóm này nằm trong vùng khó vào, ví dụ như các vùng bộ lạc giáp giới Pakistan và Afghanistan, ở Irak, Yémen, Syrie, Libye, những vùng được Al Qaïda coi như 'vùng đất hứa hẹn'. Trong số các djihad hiện nay, có sự hiện-diện của nhiều người tây-phương hay quốc tịch các nước tây-phương. Khi các cuộc nổi dậy ở Trung Đông chấm dứt, nếu những người này trở về nước của họ, họ có thể là một nguy cơ cho chính nước họ.
Liệu rằng Irak có thể bị chia cắt thành nhiều nước nhỏ?  Hay hình-thành một liên-bang?

Nhữ Đình Hùng/tổng-hợp/04.01.2014.
  • Tham khảo:
- http://french.ruvr.ru/news/2014_01_03/Un-chef-extremiste-
a-ete-tue-en-Irak-7568/
-http://www.opex360.com/2013/12/24/libye-les-jihadistes-accentuent-
leur-pression-sur-benghazi/
-http://www.opex360.com/2013/12/19/al-qaida-est-toujours-en-expansion-
selon-des-experts-americains/
-http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/01/04/irak-la-ville-de-
fallouja-aux-mains-d-al-qaida_4343064_3218.html

Trở về