T I N   T H Ế - G I Ớ I   ngày 05.01.2014

Việc phá huỷ vũ khí hoá học của Syrie sắp bắt đầu
-Nhữ Đình Hùng -

Cộng-đồng quốc-tế đã ấn-định kỳ-hạn chót để đưa khối độc-chất dùng trong việc chế-tạo vũ-khí hoá-học ra khỏi Syrie vào ngày 31.12.2013 nhưng kỳ-hạn này đã không được tôn-trọng. Không có kỳ-hạn nào khác được đưa ra trong lúc này!


OPCW Organisation for the prohibition of chemical weapons _ La Haye ( Hòa Lan)
Tổ chức chống  vũ khí hóa học

Theo thông-xã Nga RIA, Mikhail Oulianov đã giải-thích các độc chất dùng để chế-tạo hơi sarin, cũng như các loại hơi độc khác, đang ở trong tình-trạng 'đóng thùng"  và vẫn chưa được vận-chuyển đến hải-cảng Lattaquié. Từ hải-cảng này, các hoá-chất sẽ được chở đến những nước khác, xa ngoài vòng tranh chấp, để được phá hủy.

Theo đề-nghị của Nga, đồng-minh của Syrie, nước Syrie đã chấp-nhận Cộng-đồng quốc-tế đã ấn-định kỳ-hạn chót để đưa khối độc-chất dùng trong việc chế-tạo vũ-khí hoá-học ra khỏi Syrie vào ngày 31.12.2013 nhưng kỳ-hạn này đã không được tôn-trọng. Không có kỳ-hạn nào khác được đưa ra trong lúc này!

Theo thông-xã Nga RIA, Mikhail Oulianov đã giải-thích các độc chất dùng để chế-tạo hơi sarin, cũng như các loại hơi độc khác, đang ở trong tình-trạng 'đóng thùng" và vẫn chưa được vận-chuyển đến hải-cảng Lattaquié. Từ hải-cảng này, các hoá-chất sẽ được chở đến những nước khác, xa ngoài vòng tranh chấp, để được phá hủy.


Bản đồ hải cảng Lattaquié ( Latakia)

Theo đề-nghị của Nga, đồng-minh của Syrie, nước Syrie đã chấp-nhận từ bỏ các vũ-khí hoá-học theo các qui-định của thoả-hiệp quốc-tế.

Hồi tháng mười một, một kế-hoạch đã được tổ-chức OIAC đề ra dự-trù việc đưa ra khỏi Syrie các độc-chất hoá-học nguy-hiểm nhất trước ngày 31 .12.2013 và phá-hủy hoàn-toàn trước giữa tháng ba. Các độc chất hoá-học khác và vật-liệu hoá-học khác trước ngày 20 tháng sáu 2014.

Về phần Nga, nước này đã gởi 75 xe vận-tải và xe bọc sắt đến Syrie vào tuần lễ cuối tháng mười hai để dùng vào việc chuyên-chở các hoá-chất này tới Lattaquié. Lộ-trình đã được quân-đội Syrie bảo-vệ nhưng theo Oulianov, cuộc vận chuyển có nhiều cam go vì 'có những đoạn rất nguy-hiểm'. Từ Lattaquié, các hoá-chất này sẽ được tàu Đan-Mạch và Na-Uy vận-chuyển đến nơi phá hủy, có tàu chiến Nga và Trung-Hoa hộ-tống!


Tàu Mỹ để phá hủy các vũ khí hóa học

Các tàu Na-Uy và Đan-Mạch đã rời hải-cảng Limassol ở nam Chypre vào ngày thứ sáu để đến vùng biển Syrie, sẵn sàng vào cảng Lattaquié khi có lệnh. Kế hoạch là vận-chuyển đến Ý, chuyển sang một tàu của hải-quân Mỹ có trang-bị đặc-biệt để phá-hủy các hóa chất độc-hại này trên biển!

 Nhữ Đình Hùng/03.01.2014
  • Nguồn: égalité et réconciliation

Trở về