T I N   V I Ệ T - N A M 19.04.2008
  • Việt-Nam  đi vào kỷ-nguyên không-gian với việc phóng vệ-tinh đầu tiên!

Việt-Nam đi vào kỷ-nguyên không-gian với vệ-tinh do Mỹ chế tạo và được phóng bằng hoả-tiển của Pháp! Tối  thứ sáu ,19 giờ17 ở Guyane (Nam Mỹ ) tức 5h17 sáng thứ Bãy Hà-Nội,tại giàn phóng Kourou cách Hà-Nội 36000 cây số,nằm trong lãnh thổ Guyane, vệ-tinh Vinasat-1 của Việt Nam do hãng Lockheed Martin chế tạo, đã được Pháp phóng đi bằng vệ-tinh Ariane-5 Arianespace.

Với vệ-tinh này,Việt-Nam hi-vọng sẽ tạo được các liên-lạc tốt trong những vùng sơn xuyên cách-trở.Toàn bộ nhân vật chánh-quyền,khoa-học,truyền-thông đã theo dõi từng giây từng phút việc đặt vệ-tinh lên quỹ-đạo.

Vệ-tinh của Việt-Nam,có nhiệm-vụ cải-thiện hệ-thống bao che về điện-thoại và truyền-hình trên toàn lãnh-thổ,giảm thiểu sự cách-biệt giữa thành-thị với nông-thôn.
Dự-án đã được thai nghén từ suốt 10 năm qua,đã khiến Việt Nam phải tiêu tốn đến khoảng 300 triệu đô-la,ngân sách này do Bưu Điện và Viễn Thông Việt Nam đài-thọ. Việc phóng vệ-tinh này  là một minh chứng cho việc mở rộng ảnh hưởng của Việt Nam.Theo lời Nguyễn Tấn Dũng,Thủ Tướng csvn  dự án này có một ý nghĩa về chánh trị,kinh tế và xã hội quan-trọng,biểu lộ chủ quyền Việt Nam trên không gian và đóng góp vào việc nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc-tế...Vinasat-1 là một đầu cầu nối tiếp Việt Nam với sự hợp tác của các nước trong vùng và với thế giới".
Việt Nam,không phải chỉ bị tàn phá vì chiến-tranh cho tới năm 75,mà còn bị cô-lập vi việc xâm-lược Căm-Bốt cho tới năm 1990,thêm vào đó do sự bất-tài và thiển-cận và giáo-điều của giới lãnh-đạo, đã đẩy lùi đất nước vào con đường chậm tiến. Sau năm 90,với chánh sách đổi mới,Việt Nam bắt đầu vào đường phát-triển và hiện nay đang ở tăng xuất 7 đến 8%.Tuy thế,hạ tầng cơ sở nhất là truyền thông hãy còn ở mức độ kém! Cách đây 10 năm,ở Việt Nam chỉ có điện thoại cố định,sau đó là điện thoại di động.Từ 1997,bắt đầu có internet.Nhu cầu này ngày càng gia tăng,khoảng 23% dân chúng  đã có internet,từ nay đến năm 2010,mục tiêu hoạch định là 40%. Ngày nay 50% dân chúng đã có điện thoại, nhưng 30% dân chúng vẫn chưa coi được truyền-hình vì có nhiều vùng cô-lập,nhiều núi rừng,nhiều đảo...Với vệ tinh,sẽ không còn những vùng bị cô lập nữa.
Vinasat-1 có một tuổi thọ khoảng 15 năm, có hai mươi "mạch truyền thông" (20 modules de communication) dùng cho việc chuyển-vận các chương trình phát hình,truyền thanh,internet và điện thoại...Việt Nam còn dùng vệ tinh Vinasat-1 vào việc dự đoán các thiên-tai,dự báo thời tiết.Nhưng ngoài những "mạch" dùng cho VN,Mỹ có đặt những mạch nào dùng riêng cho họ hay không?Đó mới chính là vấn đề vì các điều kiện Mỹ  thuận để tài trợ cho VN rất là dễ dàng...!

Nhưng từ tối thứ sáu rạng ngày thứ bảy vừa qua,VN đã trở thành nước thứ sáu ở Á-Châu có vệ-tinh ( Nam Dương, Mã Lai, Phi Luật Tân, Thái Lan, Singapour, Việt Nam)

.