T I N   V I Ệ T - N A M  19.07.2009

  • NGUYỄN MINH TRIẾT TUYÊN BỐ KHÔNG DÙNG VẤN ĐỀ DÂN CHỦ CAN THIỆP NỘI BỘ QUỐC GIA (hình 1)
Tin Hà Nội - Trước hàng loạt những phản đối của thế giới về việc bắt giữ những nhà tranh đấu cho Dân Chủ tại Việt Nam, hôm qua Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Minh Triết đã lên tiếng biện minh cho việc này và tố cáo các quốc gia Tây phương là sử dụng các vấn đề dân chủ, quyền con người làm công cụ chính trị can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.

Sau khi tham dự Hội nghị Phong trào Không liên kết lần thứ 15 tổ chức tại thành phố Sharm El-Sheikh bên bờ Hồng Hải ở Ai Cập, Nguyễn Minh Triết đã đưa ra những lời tuyên bố rất sáo ngữ là chỉ có duy trì môi trường hoà bình, ổn định mới đảm bảo điều kiện để phát triển kinh tế, nhân dân mới có cuộc sống tốt đẹp hơn. Về vấn đề nhân quyền, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam phản đối việc sử dụng các vấn đề dân chủ, quyền con người làm công cụ chính trị can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, coi đó là biểu hiện của chủ nghĩa thực dân và còn gọi đó là vi phạm thô bạo quyền căn bản của con người nhất là quyền dân tộc tự quyết và cản trở hợp tác quốc tế trên cơ sở đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.

 Những quan sát viên nhận xét rằng qua lời tuyên bố này, Hà Nội cho thấy vẫn bất chấp những công ước về nhân quyền mà họ đã ký kết khi gia nhập Liên Hiệp Quốc, và sẽ sẵn sàng mạnh tay đối phó với những người chống đối trong nước.
  • VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ NGA CÔNG BẰNG VỤ ĐÓNG CỬA CHỢ VÒM (hình 2-5)
Tin Hà Nội - Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Lê Dũng hôm qua đã đề nghị chính quyền thành phố Mạc Tư Khoa và các cơ quan chức năng của Liên bang Nga giải quyết công bằng và minh bạch vụ đóng cửa chợ Vòm, nơi có nhiều người Việt đang kinh doanh.

Vừa qua chính phủ Nga đã quyết định tạm thời đóng cửa khu chợ Cherkizov, được người Việt quen gọi là chợ Vòm. Phản ứng trước việc này, Lê Dũng nói Việt Nam quan tâm đến việc chính quyền thành phố Mạc Tư Khoa quyết định đóng cửa tạm thời ngôi chợ vì đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều người Việt Nam đang kinh doanh hợp pháp tại đây. Bộ Ngoại giao và tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Liên bang Nga đã tiếp xúc và làm việc với các cơ quan chức năng của Nga để bày tỏ quan tâm của Việt Nam về vấn đề này.

Hà Nội kêu gọi chính quyền thành phố Mạc Tư Khoa và các cơ quan chức năng của Liên bang Nga giải quyết công bằng và minh bạch vấn đề này, bảo đảm quyền lợi và sự an toàn đối với hàng hoá, tài sản của những người Việt Nam đang kinh doanh tại khu chợ.