T I N   V I Ệ T - N A M  05.08.2010
  • Việt-Nam :cựu chủ-tịch hội đồng quản-trị công-ty Vinashin bị câu-lưu.
Romandie.news

Hà Nội.- Theo nguồn tin sở công-an,cựu chủ-tịch hội đồng quản-trị của  công-ty đóng tàu Vinashin, Pham Thanh Bình, đã bị bắt giữ. Công-ty này ở trong tình-trạng hầu như phá sản.Ông này bị bắt giữ vào ngày thứ tư 04/08.Tư gia của ông cũng bị lục soát.

Theo nguồn tin trên điểm mạng lưới của chánh quyền,ông này bị ngờ là đã có những vi-phạm cố ý các qui định của nhà nuớc trong lãnh vực quản trị kinh tế đã đưa đến các hậu quả trầm trọng".

Cách đây một tháng,ông Phạm Thanh Bình đã bị treo chức,vào lúc cảnh sát thụ lý hồ sơ.Xí nghiệp có tầm chiến-lược Vinashin đã tích lũy một số nợ lên đến hơn 4 tỉ đô la.

Theo các chuyên-viên,các khó khăn của xí nghiệp không phải là điều ngạc nhiên,nếu nhìn cách quản-trị tuỳ hứng và các dự án đầu tư vô lý.Nhưng trên hết là một hệ-thống dễ dãi với các xí nghiệp nhà nước,có được các tín dụng một cách dễ dàng và chỉ bị giám sát một cách lỏng lẻo.

Tuy thế, trong ngày thứ tư,chánh-quyền đã tái xác-nhận việc hỗ-trợ cho Vinashin,cho rằng việc phát-triển của xí nghiệp này là điều cần thiết cho nhu cầu kinh tế,quốc phòng và an ninh quốc gia.Nhưng,chánh quyền cũng đã cáo giác các sai lầm về quản trị và tái xác nhận việc cần thiết phải cải tổ cơ cấu.

Chánh quyền cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 đã có một "chấn động quan trọng" đối với Vinashin, nhưng việc xử dụng vô hiệu quả các tư bản cũng đã có những hậu quả tài chánh nặng nề, nhất là việc mua các tàu vận tải ngoại quốc "quá cũ",nhưng lỗi quan-trọng nhất của ban giám-đốc là chánh sách đầu tư đã đưa xí nghiệp đến bờ phá sản".

Bộ Giao Thông đã loan báo việc cải tổ cơ cấu của xí nghiệp nhằm giảm thiểu các hoạt động không trực tiếp liên quan đến việc xây dựng hàng hải.

Theo báo chí,việc chuyển vận hàng hải,xây dựng bến bãi và khu kỹ nghệ có thể giao cho các công ty lớn của nhà nước như PetroVietnam hay Vinalines (vận chuyển hàng hải) ?

Người ta không biết việc "gần như phá sản" của Vinashin được loan báo có phải là khởi sự cho việc tranh dành ảnh hưởng cho kỳ đại-hội đảng lần thứ XI  sắp mở ra trong vài tháng tới hay không.Tuy tranh giành ảnh hưởng với nhau,các phe phái liên hệ xem chừng đã đồng thuận trong việc không làm thiệt hại tới uy tín đảng qua việc hướng dẫn chặt chẽ việc truyền thông trong vụ này để không làm mất uy tín ban lãnh đạo đảng và giữ được niềm tin của dân chúng.

 Nhưng ban lãnh đạo có còn uy tín không và nhân dân có còn tin tưởng không,đó là một việc khác!
  • *Đảng cộng-sản Việt Nam và nền văn hoá phong-bì
Bài viết ngày19 tháng bảy 2010 của Jan Valdelin

Khi tôi làm việc ở Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1987,tôi ngạc nhiên khi thấy bằng cách nào các công-chức giám-sát chặt chẽ từng mỗi bước chân của tôi. Hồi đó còn là thời kỳ rượu bia nguội (bière tiède) và rượu đế (rượu ngang) kèm theo thuốc lá và hoa quả ở mỗi buổi họp ban sáng.

Trong nhiều cuộc thăm viếng kể từ thời kỳ đó đến tận 1999, tôi đã hiểu biết được điều nhiều hơn về văn hoá phong bì của đảng cầm quyền. Các công chức có lương bổng thấp và một phương cách để làm tăng thêm lợi tức là tham dự các khoá họp,các buổi hội thảo, thuyết trình vân vân mà đảng cần có tham dự viên,những người này ở cuối mỗi biến cố đó được nhận một phong bì lúc ra về.

Trị giá của mỗi phong bì không được biết,nó không được tính toán một cách trong suốt trong ngân sách nào của nhà nước.Và chẳng ai nghĩ  nói ra điều đó hoặc tệ hơn thừa nhận sự hiện hữu của nó.

Sau khi đã hoạt động trong suốt hai năm,1997-1999,trong lòng một hệ thống như là đồng giám đốc cho một chương trình do CE tài trợ, tôi cuối cùng hiểu ra bằng cách nào hệ thống hoạt động. Năm năm sau,trong một phúc-trình lượng-giá, tôi ghi chú sự điều hành thành vấn đề và phụ đính một trang lên trên lấy từ các nguồn tin chánh thức.Các  công chức Việt Nam rất lịch sự với chuyên viên ngoại quốc,họ luôn luôn vỗ tay sau một lần trình bày. Năm 2005,khi tôi trình bày lượng giá kể ra nền văn hoá phong bì ,đó là lần đầu tiên tôi không nhận được tiếng vỗ tay nào cả!

(trích trên blog Jan Vadelin :Bettencourt et le parti communiste du Vietnam -la culture d'enveloppe. Chuyển ngữ phần liên hệ đến cộng-sản Việt Nam )