T I N   V I Ệ T - N A M  02.09.2010
  • 2 ngân hàng hàng đầu Việt Nam tụt hạng tín dụng
Vietcombank và ACB cùng bị Fitch hạ nửa bậc tín nhiệm, xuống D/E, tiệm cận mức đánh giá dành cho các ngân hàng có vấn đề nghiêm trọng, cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài. ( TinParis. Coi như là phá sản nếu không có chánh phủ hay một cơ sở tài chánh nào mua lại )

Fitch hạ xếp hạng tín dụng của Việt Nam

Xếp hạng mới này được Fitch đưa ra trong ngày hôm nay (1/9). Trước đó cả Vietcombank và ACB đều xếp hạng tín dụng ở mức D (ngân hàng có nhiều điểm yếu, do nguyên nhân bên trong hoặc bên ngoài).

Theo giải thích của Fitch, việc hạ bậc tín nhiệm được thực hiện sau khi tổ chức này xem xét bảng cân đối kế toán của cả 2 ngân hàng. Qua các số liệu này, Fitch nhận thấy lượng tín dụng mà Vietcombank và ACB cung cấp cho khách hàng đã tăng mạnh trong thời gian qua. Trong khi đó, chất lượng các khoản vay lại tương đối thấp.

Do tăng trưởng tín dụng nóng, hệ số an toàn vốn (CAR) của Vietcombank vào giữa năm 2010 chỉ ở mức 8,45%, thấp hơn quy định tối thiểu là 9% sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/10 tới, theo quy định tại Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước. Hệ số này của ACB dự kiến cũng thấp hơn mức 9% tại thời điểm này.

Song song với việc hạ bậc tín nhiệm của Vietcombank và ACB, Fitch cũng xác định mức hỗ trợ (Support Ratings) mới cho 2 ngân hàng này. Với Vietcombank, ngưỡng hỗ trợ được ghi nhận là 4/5, dành cho các ngân hàng nhận được sự hỗ trợ có giới hạn và xếp hạng tín nhiệm dài hạn thấp hơn B.

Ngưỡng hỗ trợ với ACB, thậm chí còn được đặt ở mức tối đa 5/5. Đây là mức hỗ trợ được Fitch dành cho các ngân hàng khó nhận được hỗ trợ và xếp hạng tín nhiệm dài hạn từ B- trở xuống.

Việc hạ bậc tín nhiệm đối với 2 ngân hàng Vietcombank và ACB được Fitch thực hiện đúng một tháng sau khi tổ chức này công bố hạ bậc tín nhiệm quốc gia đối với các khoản vay dài hạn và trái phiếu của Việt Nam từ BB- xuống B+.

Nhật Minh

Nguồn http://ebank.vnexpress.net/GL/Ebank/Tin-tuc/Nha-dau-tu/2010/09/3BA1FEFD/

" .... Hai ngân hàng khác của Việt Nam cũng được Fitch công bố xếp hạng đợt này là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank). Tuy không bị đánh tụt hạng như Vietcombank và ACB, xong hạng mức của BIDV và Agribank vẫn duy trì ở mức tiêu cực là D/E. ... "

  • Phụ Đính TinParis. Hiện nay  trên thế giới , có 3 công ty " đánh giá "  về tín dụng của các  quốc gia, của các  công ty tài chánh, và ngân hàng trên thế giới : Đó là  Moody's, Standard & Poor's, và Fitch . Mới đây, có thêm một công ty khác đánh giá tín dụng  của Trung Cộng tên Dagong Global.
Các công ty nầy xếp hạng theo bảng  điểm sau đây từ Ưu cho tới  hạng chót .

Bắt đầu từ Lower Medium ( xem cột commentaire)  đến cuối cùng , các hảng ( hay Quốc Gia)  nào được xếp hạng điểm như vậy coi như là có thể bị phá sản. 
Theo sự chấm điểm của Fitch Việt nam có 4 cơ quan tài chánh được coi như là phá sản : BIDV, AgriBank, VietcomBank, và ACB.

Đồng bạc VN đã bị  phá giá tối thiểu là 20%  từ đầu năm đến nay, và có chiều hướng  tăng thêm quá  30% cho năm 2010 vì giá vàng trên thế giới đã tăng hơn 20%. Quả thật vậy từ đầu năm 2006 đến tháng 8.2010, giá vàng đã tăng vọt từ khoảng 550 USD/ounce  lên 1.240 USD/ounce hiện nay, tương đương trên 123%. , trung bình mỗi năm gần 30%.


Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Commentaire
Long terme Court terme Long terme Court terme Long Terme Court terme
Aaa P-1 AAA A-1+ AAA F1+ Prime. Sécurité maximale.
Aa1 AA+ AA+ High Grade. Qualité haute ou bonne.
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
A1 A+ A-1 A+ F1 Upper Medium Grade. Qualité moyenne.
A2 A A
A3 P-2 A- A-2 A- F2
Baa1 BBB+ BBB+ Lower Medium Grade. Qualité moyenne inférieure.
Baa2 P-3 BBB A-3 BBB F3
Baa3 BBB- BBB-
Ba1 Not Prime BB+ B BB+ B Non Investment Grade. Spéculatif.
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+ Hautement spéculatif.
B2 B B
B3 B- B-
Caa CCC+ C CCC C Risque substantiel. En mauvaise condition.
Ca CCC Extrêmement spéculatif.
C CCC- Peut être en défaut.
/ D D DDD D En défaut