T I N   V I Ệ T - N A M  08.01.2011
  • Nông Đức Mạnh , Nguyễn Minh Triết sẽ ra đi,   Nguyễn tấn Dũng còn ở lại !
Đến nay, theo các nguồn tin trong nước  và ngoại giao, những nhân vật lãnh đạo Đảng CSVN sau Kỳ ĐạI HộI XI sẽ gồm những nhân vật sau đây trong Chánh Trị Bộ  Khóa X ( mức độ khả tín có thể trên 90% , trừ phi có đột xuất) : Nguyễn phú Trọng giữ chức Bí Thư Đảng thay thế Nông Đức Mạnh, Trương tấn Sang thay Nguyễn Minh Triết làm chủ tịch nước, và Nguyễn tấn Dũng vẫn làm Thủ Tướng Chánh Phủ. Riêng Về Phùng Quang Thanh và Lê Hồng Anh thì có một người sẽ bay chức - có thể là Lê Hồng Anh dù các hành vi của công an lúc sau nầy có vẻ như đe dọa và nhắn nhủ , sẽ phanh phui những chuyện thúi nát của các ủy viên trong Ban Chấp Hành trung ương đảng (161 chánh thức và 20 dự khuyết). Riêng về Phùng Quang Thanh , dù được Mỹ và Nga o bế nhiều, nhưng lại được lòng Trung Cộng vì  trong việc trao đổI  bí mật quân sự về các vũ khí Tây Phương mà CSVN đẵ đặt mua hàng. 

Sự đánh bóng rầm rộ ĐạI HộI Đảng XI  trên báo chí trong nước cũng như tại hảI ngoại với những ý kiến, chỉ  trích tham nhũng, kiến nghị v.v. chỉ là những màn hài kịch điều khiển bởI Đảng CSVN hầu đêm lại cho mình vết sơn giả tạo dân chủ. Rốt cuộc cũng đến kết luận là chỉ có Đảng CSVN mớI có đủ khả năng xây dựng nước như đã chiến thắng "Mỹ Ngụy" , dành độc lập cho nước nhà.

Vấn đề then chốt của Đại Hội  thật ra chỉ tóm gọn trong 2 chữ chia quyền lợi vớI nhau giữa các đảng viên trong Ban Chấp hành Trung Ương ( BCHTƯ) Đảng một cách êm thấm, không thanh toán đổ máu như trước đây khi phe thất thế chịu thua.

Chuyện tranh dành quyền lợI cũng gây cấn vì gần 1/3 trong 180 ủy viên trong BCHTƯ Đảng là những khuôn mặt mới, khoảng 45 – 55 tuổi do các đàn anh vận động đưa vào để kéo thêm vây cánh trong vòng 5 năm trước khi có ĐạI Hội Đảng lần tới. Điều đó cũng là chuyện thường tình trong chánh trị , nhưng rất tai hại cho đất nước vì những kẻ được chọn không phảI là người có đức, có khả năng phục vụ quốc gia dân tộc , mà chỉ là những kẻ trung thành với  một cá nhân, trong việc kiếm chác quyền lợi. Tham dự Đại hội XI có 1.400 đại biểu đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội sẽ tiến hành bầu ra BCHTƯ. BCVHTƯ sẽ bầu ra Chính Trị Bộ ( cơ quan điều khiển Đảng , và dĩ nhiên là Nhà Nước), và Ban Bí Thư.

Để rồI vài tháng sau đó , Đảng sẽ tổ chức bầu quốc HộI bù nhìn mà trên 90% ứng cử viên, là đảng viên , và khoảng 10% ngoài Đảng nhưng do Mặt Trận Tổ Quốc ( cơ quan quần chúng của Đảng )  giới thiệu.  Một số người ở Hải Ngoại  sẵn sàng về tham dự ( theo lời quyến dụ của tay sai CSVN ở HảI Ngoại , nhất là Băng Đảng Việt Tân ) .

Chương trình của Đảng CSVN là làm sao tăng số Đảng Viên mớI bằng cách thu hút họ qua chiêu bài " Phi nhập Đảng, bất thành triệu phú ". Chỉ có vào Đảng, hay làm ăn với Đảng mớI có thể giàu có. Làm sao vớI một số lương công chức ( cao cấp ) trên dưới 10 triệu/tháng* , đào đâu ra tiền để mua nhà, mua xe hơi tốn hàng tỷ đồng ? Ngoài ra làm cách nào để tẩu tán tài sản một cách hợp pháp ?
Nói tóm lại, dù ai lên ai xuống trong Đảng CSVN để điều hành đất nước, dù đã có 11 Đại HộI Đảng ngườI dân việt nam cũng chẳng màng đến vì cũng chẳng có điều chi thay đổI cả.* ( Nghị định chánh phủ Số: 28/2010/NĐ-CP  ngày 25 .03.2010 quy định Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 là 730.000 đồng/tháng.).