T I N   V I Ệ T - N A M  24.04.2012
  • Hà nội: dân-chúng chống đối nhà cầm quyền về việc truất hữu đất đai.
Nhà cầm quyền Hà Nội đã huy động hằng ngàn cảnh-sát để giải tán vào ngày thứ ba 24.4.2012 các người dân tụ họp trên thửa đất rộng 72 mẫu thuộc 166 gia đình ở phiá đông Hà Nội bị chánh quyền địa phương trưng thu trong khuôn khổ thực hiện dự án xây dựng khu sinh thái  Ecopark.


Nông dân chống việc chiếm đất
Theo Reuters, từ 2 đến 3.000 cảnh sát đến tấn công dân làng

Dân chúng thuộc huyện Văn Giang đã quyết định chống lại việc truất hữu, khoảng 700 người đã biểu tình tại chỗ từ chiều thứ hai nhưng  họ đã bị một lực lượng cảnh-sát khoảng 4000 người trang phục chống bạo-loạn và thường phục giải tán. Đám biểu tình đã phản ứng bằng cách ném "cốc-tay mô-lô-tốp" vào đám cảnh sát nhưng ngững người này có mộc che chở. Ngược lại, đám dân chúng bị rượt đuổi và tấn công bằng 'ma-trắc' và lựu đạn cay.

Nông dân huyện Văn Giang biểu tình trước Quốc Hội
từ ngày 20.4.2012


Trong những năm vừa đã có rất nhiều tranh chất về điền địa nhưng tại Việt Nam,đất đai là sở hữu của Nhà Nước. Nhà cầm quyền  nói đền bù 'xứng đáng" cho người bị dời chỗ nhưng các khoản tiền bồi thường này không tương xứng với các thiệt hại mặt khác còn bị cắt xén vì tham nhũng!

Dự án Ecopark do công ty Viêt Hưng Co Ltd thực hiện với một đầu tư lên đến 250 triệu đô la, chánh quyền địa phương đã chấp thuận cung cấp 500 mẫu tây đất mà không qua một thảo luận thực sự. Nhà cầm quyền địa phương bảo là dự án tiến hành đúng theo luật!

Nhắc lại vào tháng giêng năm nay,cũng đã xảy ra một vụ tương tự ở Hải Phòng.

Tại Tunisie, một người bán hàng rong bị tịch thu cân và hàng hoá, bị bợp tai đã phẫn uất tự thiêu và trở thành ngòi kích hoả cho mùa xuân ả rập. Ở Việt Nam,sau việc dùng xe ủi dất làm thiệt mạng một nông dân ở Tiên Lãng, dân chúng chỉ phản đối  và khiếu kiện chờ giải quyết. Như thế,chừng nào mới có cách mạng Việt Nam?

Nhữ Đình Hùng/tin tổng hợp/24.04.2012