T I N   V I Ệ T - N A M  04.02.2013

Việt-Nam: 22 người bị cáo buộc tội âm mưu lật đổ chế độ Hà Nội bị kết án nặng nề.
 
Toà án 'nhân-dân' Phú-Yên trong ngày thứ hai 03.02.2013 đã đưa ra những bản án nặng nề dành cho 22 người bị cáo tội mưu toan lật đổ  'chính-quyền công-sản việt-nam'.

Đây là một vụ án quan-trọng nhất kể từ nhiều năm qua, nếu tính theo số người bị đưa ra xét xử. Người được coi là lãnh tụ của nhóm, Phan Văn Thu, đã lãnh bản án tù chung thân, bản án nặng nhất. Hai mươi mốt thành-viên khác của nhóm (được biết tới dưới tên nhóm Bi Sơn hay Bia Sơn) đã lãnh các bản án từ 10 đến 17 năm tù kèm theo nhiều năm 'quản chế’ tại nhà. (Bi Sơn hay Bia Sơn là tên một ngọn đồi thuộc tỉnh Phú Yên).

3 người bị án 17 năm tù: Lê Duy Lộc, Vương Tấn Sơn
6 người bị16 năm tù: Võ Thành Lê, Nguyễn Kỳ Lạc, Võ Ngọc Cư, Tạ Khu, Đoàn Đình Nam, Từ Thiện Lương và Võ Tiết.
 Lê Phúc bị 15 năm tù. 3 người bị 14 năm tù Nguyễn Dinh, Đoàn Văn Cư, Phan Thành Ý. 2 người bị 13 năm tùĐỗ Thị Hồng và Trần Phi Dũng.
5 người bị 12 năm tù giam : Lê Trọng Cư, Trần Quân, Lương Nhật Quang, Lê Đức Động, Nguyễn Thái Bình. Một  người bị án thấp nhất là 10 năm tù : Phan Thành Tường.


Ông Phan văn Thu bị kết án "tù chung thân"
Theo lời luật sư được chỉ định biện hộ cho các bị cáo thì 'bản án tương xứng với tội của họ!'
 Các bị cáo bị buộc tội 'có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân', một tội danh thường được dùng để gán cho những người chống đối trong nước Việt Nam, dưới chế độ cộng sản. Theo tin của cơ quan thông tin Việt Nam (AVI) cho biết vào ngày thứ hai, ngày đầu của vụ xử án, nhóm Bia Sơn có khoảng 300 người rải rác trong nhiều tỉnh và thành phố ở miền Trung và Nam Việt Nam. Nhóm có những hoạt động nhắm vào việc làm mất niềm tin của nhân dân đối với đảng và Nhà Nước, tạo ra các ngờ vực đối với chánh quyền hiện nay. Và AVI tặng thêm một chiếc búa tạ 'nhóm này được tài trợ từ bên ngoài'.  Nhóm được Phan Văn Thu chỉ đạo 'bất bạo động', hoạt động trong khoảng 2003 đến 2012, bị bắt giữ vào tháng hai năm 2012. Nhóm không được biết đến nhiều.

Theo lời ông Nguyễn Phi Đô, chủ toạ phiên toà, 'các bị cáo đều thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải' nên đã được xét xử giảm nhẹ.

Theo như cáo trạng, nhóm Bia Sơn đã giấu mặt trá hình dưới chiêu bài doanh nghiệp du lịch tại 'khu du lịch sinh thái Đá Bia' thuộc xã Hoà Xuân Nam, Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. Nhóm bị cáo buộc 'đã soạn thảo nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc chủ trương,đường lối ,chánh sách,vu khống, nói xấu chế-độ hiện tại, ca ngợi chủ thuyết 'công bản' để tuyên truyền mê hoặc quần chúng nhằm loại bỏ tư tưởng, ý thức hệ XHCN, soạn thảo nôi quy, quy chế hoạt động, cương lĩnh hành động cho tổ chức, dự kiến bộ máy chánh quyền trung ương, địa phương,sắc phong 72 tướng lãnh dự trù hành động vào đầu năm 2013 để thành lập nhà nước Đại Nam Kinh Châu'.


Những người chống đối  bị kết án

Với một quân số ước lượng 300 người, tham vọng của nhóm Bia Sơn quả  là ở ngoài tầm tay với. Hoạt động từ 2003 đến 2012,chỉ khi nhóm dự tính thành lập chánh quyền là bị phá vỡ ngay. Việc trị an của chế độ cs tại Việt Nam cho thấy sự hữu hiệu của nó!

Theo Phil Robertson của Human Rights Watch, nhà nước cộng sản Việt Nam có khuynh hướng kết án nặng những người không được giới truyền thông biết đến nhiều.

Hiện có hằng chục người đối kháng và các người viết 'blog' đang bị giam giữ ở Việt Nam. Nội trong tháng giêng 2013, đã có 14 nhà đối kháng, người viết blog và các sinh viên đã bị kết án nặng nề dưới tội danh hoạt động lật đổ chánh quyền.

Nhữ Đình Hùng/tổng hợp/04.02.2013
Tham khảo: bản tin BBC,báo chí Pháp...