Đại Việt, Cách mạng quốc gia và đấu tranh giành độc lập tại Việt Nam 1938-1955.
Sự thât bại của đường lối thứ ba

TinParis.  Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý độc giả quyển sách dưới đây của một thân hữu : Tiến sĩ  sử học François Guillemot  của  EPHE ( Ecole Pratique des Hautes Etudes , viện đại học Sorbonne http://www.ephe.sorbonne.fr). Ông nói, và viết tiếng việt  rất thông thạo. Trong cuộc nghiên cứu để viết  quyển sách nầy,  ông đã gặp rất nhiều lãnh tụ Đại Việt  tại hải ngoại. Đây là quyển sách đầu tiên nói về Đảng Đại Việt bằng pháp ngữ,  một quyển sách rất quý vì  thu thập rất nhiều tài liệu của Pháp, của Mỹ  , cũng  như của Việt Nam từ hai phía dưới một cái nhìn khách quan của một sử gia. 

*
*    *

Đại Việt, Cách mạng quốc gia và đấu tranh giành độc lập tại Việt Nam 1938-1955. Sự thât bại của đường lối thứ ba,Paris,tác giả :Guillemot François, Nxb Indes Savantes, 2012, 738 tr. - Với lời bạt của Gs Nguyễn Thế Anh -


(
Nội dung Bìa sau do François Guillemot chuyển ngữ)

 
Khi  nghiên cứu sự tiến hóa của Đại Việt Quốc Dân Đảng trong phong trào dân tộc Việt Nam, cuốn sách này cung cấp một cái nhìn mới về quá trình lịch sử của cuộc cách mạng quốc gia và cuộc đấu tranh giành độc lập tại Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XX. Thông qua các sự kiện ít người biết, các diễn viên bị bỏ quên trong các công trình sử học của nhà nước CHXHCNVN, vai trò chính trị, phương thức và động lực của phong trào Đại Việt là kết xuất trong bối cảnh của thời kỳ 1945-1954 (chủ nghĩa thực dân chiến tranh, đấu tranh chống cộng sản và trận tuyến nóng của Chiến tranh lạnh). Đối thủ cạnh tranh của Việt Minh trong thời kỳ cách mạng, Đảng Đại Việt bỏ lỡ  cuộc cách mạng của mình và trở nên một trong  một trong những mục tiêu chính của sự đàn áp của Công An Việt Minh đối với các đối lập quốc gia vào năm 1946. Trong khi  lưu vong ở Trung Quốc, Đảng này đã tự phục hồi để̀ đưa cựu Hoàng đế Bảo Đại lên lãnh đạo một nước Việt Nam quốc gia  vào năm 1949.

Tuy nhiên, cuộc chinh phục quyền lực của mình để thiết lập một "giải pháp Đại Việt" chống lại một "giải pháp Bảo Đại", được coi là thân Pháp, đã bị phá vỡ do cả Quốc Trưởng và nhà cầm quyền Pháp, với  sự khủng bố của Cộng Sản. Trong suốt lịch sử của phong trào này, các động cơ của cuộc nội chiến, làm  đắm chìm nước Việt Nam trên  ba mươi năm, xuất hiện rõ ràng hơn. Quyển sách này là một đóng góp lớn cho lịch sử của chủ nghĩa quốc gia Việt Nam trong thế kỷ hai mươi, và cung cấp một khuôn khổ mới diễn giải của cái gọi là "Cách mạng tháng Tám" năm 1945 và cuộc xung đột Pháp-Việt.

Francois Guillemot là tiến sĩ sử học của EPHE và kỹ sư nghiên cứu tại CNRS. Ông chịu trách nhiệm của kho tài liệu về Việt Nam và Đông Dương tại Viện Nghiên cứu Đông Á (ENS de Lyon). Chuyên gia về lịch sử Việt Nam cận đại, ông tiến hành nghiên cứu về nội chiến và các rạn nứt bên trong đã đánh dấu lịch sử của đất nước này.