Tác phẩm  MẠC PHỦ CỬU LONG GIANG
của
KỸ SƯ  MẠC HỒNG QUANG

  
 
Lê Trường Sơn là bút danh của Kỹ Sư Mạc Hồng Quang cùng với những bút danh khác có nhiều bài viết đã được đăng rải rác trên nhiều tờ báo ở hải ngoại.

Tác giả quê ở đồng bằng sông Cửu, đơn vị phục vụ sau cùng tại Cần Thơ , giải ngủ vì bị thương trận năm 1968, bị tù “cải tạo”, vượt biển đến Mả Lai rồi được định cư tại Hoa Kỳ. Tác giả tốt nghiệp kỹ sư Điện tại trường Đại Học Temple , tham gia  sinh hoạt Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ- VACUSA và các tổ chức  hành chánh cũng như  tư pháp của chính phủ Hoa Kỳ . Tác giả nghỉ hưu và hiện  sống với gia đình tại Tiểu Bang Pennsylvania. Đây là sách Gia Phả Mạc Phủ Cửu Long Giang được Mạc Phủ Mạc Văn Khiêm mang theo trong cuộc Nam Tiến và lưu truyền cho đến ngày nay.

Tác giả cố gắng ghi  chính xác những việc xảy ra trước và  sau của triều đại Mạc Thái Tổ Hoàng Đế  với những cái nhìn khách quan của các sử gia hiện đại cho rằng nhà Mạc có công xây dựng đất nước Việt Nam   và đào tạo nhiều nhân tài , điều nầy hoàn toàn trái ngược với những sử gia có cảm tình với triều Lê mà cho rằng Mạc Thái Tổ cướp ngôi nhà Lê mặc dầu lúc bấy giờ triều Lê thối nát, giặc gĩa khắp nơi và dân chúng đói khổ trăm bề. Do đó, vua Lê đã nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung tức là Thái Tổ Mạc Đăng Dung ( 1483-1541)

Sách dày 226 trang, khổ 81/2” x11”, có nhiều phụ bản và phả đồ từ khởi thủy nhà Mạc , in trên giấy trắng tốt do Hoa Ngọc Lan và Lê Trường Sơn trình bày.
Sách không bán chỉ phổ biến trong đồng tông họ Mạc và thân hữu. Mọi liên lạc để bổ túc tài liệu Phả Hệ giòng họ hoặc ủng hộ cho việc ấn loát bản tiếng Anh xin gởi về:

Rạng Đông Sunrise Magazine
P.O. Box 46754 . Philadelphia,  PA 19160-6754
Email: qm16237@gmail.com
hoặc service@rangdongphila.org
www.rangdongphila.org