Hỏa Ngục Đỏ  , mối tình tôi   - Lucien Trọng -
 


Xin bấm vào link duới đây để đọc câu chuyện với 3 sinh ngữ : Việt, Anh, Pháp
 
  http://vietnamredhellmylove.rd-h.com/

Tác giả.

Lucien Trọng, sanh quán Bến-Tre, giảng viên Đại Học Nông Nghiệp Sài-Gòn, đã ở trại "học tập cải tạo" hơn ba năm trước khi vượt biên và đến Pháp, sau một thời gian ở trại Cherating, Mã Lai. (Bìa và phụ bản  tranh sơn dầu của tác giã)

...Tôi không viết quyển sách này để thỏa mãn sự căm giận. Đã bị đẩy đến tận cùng của tuyệt vọng, giờ không còn gì hơn ngoài sự mệt mỏi chán chường. Quyển "Enfer Rouge, mon amour" tôi viết bằng tiếng Pháp là để bày tỏ cùng Quốc tế tiếng nói uất nghẹn của một dân tộc đang bị kềm kẹp, còn quyển sách viết ra tiếng Việt nầy mới là lời tâm sự với những người đồng hương hiện cùng mang chung với tôi tâm trạng đau thương của người dân mất nước, nay đã trở thành hỏa ngục Đỏ, mối tình tôi....


LỜI  MỞ  ĐẦU

Ngày 30-4-1975, Sàigòn được đổi tên là Thành Phố Hồ-chí-Minh. Những trại cải tạo được thành lập vội vàng. Hàng triệu người dân tìm cách thoát khỏi nước bằng tất cả mọi phương tiện. Biết bao nhiêu người đã bỏ thây nơi biển Đông, vì bảo tố, cướp biển, hay vì đói khát. Ta cần đặt câu hỏi, tại sao?   

Quyển sách « Enfer Rouge mon amour » được nhà Xuất bản Le Seuil ấn hành vào năm 1980, là một trong những quyển sách đầu tiên giúp cho người ngoại quốc biết đến những gì đã xảy ra sau ngày thống nhứt. Vào năm 1983, quyển sách nói trên được viết bằng tiếng Việt và được nhà Xuất bản Sud-Est Asie ấn hành dưới tựa đề « Hỏa ngục đỏ, mối tình tôi, Hồi ký trại cải tạo »

Đến nay ba mươi năm đã trôi qua, thời gian làm phai dần những dị biệt chính kiến, nhưng chúng tôi là những chứng-nhân của lịch sử không có quyền lãng quên những người đã bỏ thân trong trại cải tạo, hay trên biển cả. Trong mục đích giúp cho những thế hệ trẻ ngày nay, ở tại Việt Nam hay đang sanh sống nơi hả̃i ngoại biết được những gì đã  xảy ra trong giai đoạn đó, chúng tôi lấy quyết định đưa quyển sách này lên Internet, nhân dịp kỷ-niệm ngày 30-4. Chỉ cần vào Web-site dưới đây. Tham khảo và phổ biến tự do trong phạm vi không thương mại.


  • VIÊTNAM,  Red Hell my Love

Is the translation into English of the book below...Now, more than thirty years after publication into French and Vietnamese (Hỏa ngục đỏ mối tình tôi)the author incidentally found this draft that he wishes to put into Web,so people won't forget these events..                                           
                                              
Enfer Rouge, MonAmour : by Lucien Trong    Edition du Seuil Paris (distributed in Canada by Diffusion Dimedia, St-Laurent Quebec)1980.187  

April 30th 1975. Lucien Trọng, then a twenty-eight-year-old teaching assistant at the University of Saigon, attempted to escape from Vietnam. Captured at the dock, he spent the next three years in a reeducation camp  in the Mekong Delta. In late 1978, he was released and returned to Saigon. He escaped for good in May1979 and now resided in Paris. His fascinating somewhat tremulous memoir combines two narrative strands....The first consists of life in the camp and the second relates a relationship with a fellow prisoner. What lifts it from banality is that it really happened, and the book itself is the price Trong has paid for suffering and growing up.

Moreover, his description of the camp is fair-minded and detailed, bringing much into focus. People quick to dismiss the book would probably include those who compares societies to omelettes, and people like Trong and Ly to the necessarily broken eggs. One of the many virtues of Enfer Rouge, Mon Amour is that it speaks from the ground, about many living people, using the voice of  badly bruised, but still unbroken Vietnamese.
   David P. CHANDLER  Monash University, Australia ( Pacific Affairs )                                                              
                                
South Vietnam. In June of 1975, the new regime ordered hundreds of thousands of Vietnamese to report to authorities for « re-education" Re-education as it has been implemented in Vietnam is both a means of revenge and a sophisticated technique of repression and indoctrination which developed for several years in the North and extended to the South following the 1975 Communist takeover...
Amnesty International had appealed to Hanoi about the case of  nearly 400 writers, poets and journalists and over 2,000 religious leaders, including Buddhist, Catholic and Protestant priests...
 
REEDUCATION IN UNLIBERATED VIETNAM : LONELINESS, SUFFERING AND DEATH  (Ginetta Sagan - Stephen Denney)


  • PREFACE

Le 30 Avril 1975, Saigon est devenu Hô-Chi-Minh Ville. La mainmise du régime communiste sur le Sud Vietnam a entraîné la création des camps de rééducation, et provoqué massivement la disparition en mer de Chine de centaines de milliers de Vietnamiens qui ont fui le régime mis en place.
 
Le livre « Enfer Rouge mon Amour » édité par les Editions du Seuil en 1980 est un témoignage de cette époque tragique du Vietnam, destiné à faire la lumière sur le drame derrière le rideau de bambou. La version en vietnamien « Hôi ky trai cai tao * » est parue en 1983. Trente ans ont passé, mais ces drames ne sont toujours pas reconnus. Nous pouvons pardonner les erreurs, mais nous ne pouvons pas oublier.
 
Il nous paraît important de rétablir une vérité historique sur cette période, face à la désinformation du régime en place. Nous avons également un devoir de mémoire envers ceux qui sont morts dans les camps, à ceux qui ont péri en mer, les « boat people » sacrifiés pour que les jeunes des nouvelles générations de la diaspora vietnamienne puissent connaître la liberté. Au-delà de la guerre des idéologies, il reste la dimension humaine, et la réconciliation ne pourrait être possible que si chacun reconnaît ses torts. Pour ces raisons, nous avons décidé de mettre en ligne les deux versions de ce livre.
 
Nous remercions les Editions du Seuil d’avoir permis la diffusion sur Internet dans des conditions non commerciales.

Xin bấm vào link duới đây để đọc câu chuyện với 3 sinh ngữ : Việt, Anh, Pháp
 
  http://vietnamredhellmylove.rd-h.com/