Một phần tư Thế Kỷ Thi  Ca  Việt-Nam Hải Ngoại 7  ( 1975-2000 )

Xin giới thiệu  THƠ của  vài tác giả có tên  trong tác phẩm  dưới đây :  
Trở về

    
Địa chỉ liên lạc
:

    Võ Phước Hiếu - Nhóm Văn Hóa Pháp Việt (France Vietnam Culture) 1, Allée des Peupliers 59.320 Hallennes Lez Haubourdin (France). Giá sách ủng hộ  : 18,5 Euros ( gồm luôn cước phí ) - Mỹ 20 $US ( gồm cước phí - diện kinh tế )