B À N   T H Ế - S Ự  
Kính gởi : Ông Đỗ Hoàng Điềm
Ông Lý Thái Hùng
Vietnam Reform Party (Đảng Cải Cách Việt Nam )
Kính thưa Quý Ông,


Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH tại CHLB Đức được biết đài phát thanh Chân Trời Mới của quý đảng đã phát thanh liên tục bài “ Lịch Sử “ của Hà Dương Dực, một cán bộ trí vận của đảng cộng sản VN. Bài nầy có mục đích bôi bẩn và thóa mạ toàn thể Quân Lực VNCH, đồng thời xuyên tạc chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa.

Sau khi bị phát giác, do một đảng viên của đảng Việt Tân Cách Mạng, đài Chân Trời Mới và ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Cải Cách Việt Nam đã lên tiếng giải thích và xin lỗi ( sau một tuần lễ đã được phát đi ) những thính giả đã nghe đài. Nhưng tại sao sau khi có lời xin lỗi thính giả của đài Chân Trời Mới và ông Lý Thái Hùng thì lại xuất hiện lá thư của ông Phạm Phú Đức , người thực hiện chương trình phát thanh Chân Trời Mới. Lá thư của ông Đức đã phản ảnh ngược lại với lời giải thích và xin lỗi của đài Chân Trời Mới và của ông Lý Thái Hùng.

Trong thư ông Phạm Phú Đức đã viết lại những lời ông đã giới thiệu về loạt bài này: “Loạt bài Câu chuyện lịch sử kỳ này và những kỳ tới đề cập tới các khía cạnh lịch sử mà chúng ta cần nhìn lại, nghiêm chỉnh suy luận để rút ra bài học về độc lập và canh tân Việt Nam.... Bài viết này có nhiều điểm đáng suy ngẫm về lịch sử, thể hiện tấm lòng của tác giả đến vận mệnh chung của dân tộc, do đó, nên Câu chuyện lịch sử thấy cần để phổ biến đến cùng quý thính giả. Tuy nhiên, nhiều quan điểm trong này không phản ảnh quan điểm của Chân Trời Mới.... Dù sao, chúng tôi vẫn tôn trọng tác giả và giữ nguyên nội dung như vậy.”

Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH tại CHLB Đức nhận định rằng đây là một hành động cố ý, nếu như không được phát hiện thì sẽ không có vấn đề giải thích và xin lỗi như đã trình bày ở trên, và có chuẩn bị. Phải chăng đây là một hành động tiếp tay với bạo quyền cộng sản VN để phá hoại hàng ngũ đấu tranh dân chủ cho VN. Hành động tắc trách nầy đã làm tổn thương đến toàn thể QLVNCH. Chúng tôi thiết nghĩ trong Đảng Cải Cách Việt Nam có rất nhiều vị khoa bảng nhưng tại sao có thể làm những việc thiếu thận trọng và thiếu suy nghĩ như vậy. Và trong Đảng Cải Cách Việt Nam cũng có rất nhiều quân nhân thuộc QLVNCH và rất nhiếu người đã từng ăn cơm gạo của Miền Nam, vì thế mong rằng quý vị nầy hãy can đảm nói lên được cảm tưởng của mình vế chủ đích của bài phát thanh nầy.

Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH tại CHLB Đức yêu cầu Đảng Cải Cách Việt Nam hãy xin lỗi toàn thể QLVNCH. Đây là một hành động khẩn thiết và bắt buộc. QLVNCH đã làm trọn nhiệm vụ của mình là bảo quốc và an dân và cũng không đứng về phía bạo quyền để đàn áp người dân vô tội. Vì thế QLVNCH sẽ không tha thứ cho những kẻ làm tổn thương đến toàn thể quân nhân các cấp trực thuộc. Rất mong rằng Đảng Cải Cách Việt Nam nên có những nhận thức một cách chính xác hơn trong cộng cuộc tranh đấu cho một nước Việt Nam thực sự Tự Do và Dân Chủ.

Trân trọng kính chào.
Hoàng Tôn Long
Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH tại CHLB