B À N    T H Ế  -  S Ự
TinParis. Chúng tôi cho đăng lại bài viết dưới đây trích ra từ Nguyệt san Sự Thật số 5 tháng 5 năm 1995 trang 2. 
Tác giả HVT đã nêu lên " Hội chứng tu sĩ " cho rằng : Những người CS được gọi là "tiến bộ "  như Bùi Tín, Dương Quỳnh Hoa, Dương thu Hương chỉ kết án những kẻ " cầm quyền hiện tại, chứ chưa bao giờ kết án Hồ chí Minh. Mặt khác, tác giả còn đề nghị với những ai chủ trương " Đối Lập " với CSVN  hãy đòi hỏi CSVN thực thi 3 việc nhỏ sau đây ( không có gây cảnh núi xương sông máu gì đâu ! ) : 1- Đổi tên Thành Phố HCM trở lại là thành phố Saigon - 2- Hủy bỏ tất cả những bức tượng HCM - 3-Phá bỏ lăng HCM . Có được như thế rồi hảy nói đến chuyện hòa giải và Đoàn Kết Dân tộc.

TinParis xin  tặng  Lm Nguyễn hữu Lễ bài viết nầy mặc dù đã có cách đây 12 năm rồi !