B  À  N      T H Ế  S Ự
TinParis. Chúng tôi có nhận được nhiều bản tin khác nhau về việc xích mích giửa tướng Lý Tòng Bá ( mà một số người tôn trọng như một thần tượng ) và ông Nguyễn văn Tần . Nhưng sự thật rất ư là phủ phàng qua những tài liệu của báo chí Mỹ, mà chúng tôi xin cho đăng lại vài tấm ảnh cùng những lời chú thích. Rất mong tướng Lý tòng Bá vui lòng gởi cho chúng tôi vài lời giải thích các tài liệu nầy có nói đúng sự thật hay không ? và từ đó đến nay,  ông có đính chánh hay giải thích các sự kiện này hay không ?  Rất mong ông không giống như các tướng Kỳ, và Tin Paris sẳn sàng cho phổ biến câu trả lời của ông ( nếu có) v.v...


Bài trích Tuần báo Tiếng Dân (Tiếng nói của những người dân chống cộng Bắc California) số 212
Trang 1

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI với mục đích " Chuẩn bị tư thế sẵn sàng khi có một giải pháp chính trị tại Việt Nam ", phải chăng cựu Thiếu tướng Lý Tòng Bá, Chủ tịch VNCH Foundation chủ trương lợi dụng sức mạnh của 3 triệu người Việt Quốc gia Hải ngoại để chia chác bàn tiệc xương máu của 80 triệu đồng bào trong nước?

Lời tòa soạn mở đầu cho bài Thiên Hạ Phong Trần:

SAU KHI 40 BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG HỌP BẦU HỘI ĐỒNG ĐẠI-DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HOA KỲ THÀNH CÔNG TỐT Ѕ.P TẠI NEW YORK, ÔNG HỒ VĂN SINH THUỘC TỔ CHỨC " VNCH FOUNDATION " CÙNG VỚI MỘT SỐ BÁO CHÍ THÂN HỮU VIẾT BÀI BÔI BÁC ÔNG NGUYỄN VĂN TẦN, TÂN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẠI-DIỆN CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM/HOA KỲ, NHẰM MỤC ĐÍCH ĐÁNH PHÁ HỘI ĐÒNG ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VN TẠI HOA KỲ - PHẢI CHĂNG LÀ ЅẮP ĐÁNH BÓNG CHO "HỘI NGHỊ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI 2006 "?

LTS: Như độc giả đã biết, sau khi 40 Ban Đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ (trong đó có 31 Cộng đồng về tham dự và 11 Cộng đồng gửi  điện thư chúc mừng và hứa tham dự sinh hoạt trong Hội Đồng Đại- Diện Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ) bầu 3 cơ chế của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, sóng gió đã xảy ra khi ông Nguyễn Văn Tần, Tân Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, yêu cầu Ban tổ chức dạ tiệc do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại New York khoản đãi để Bác sĩ Trương Ngọc Tích phát biểu, sau khi ông Trần Đình Trường phát biểu, lý do là vì Bác sĩ Trương Ngọc Tích là Chủ tịch Hội Đồng Giám sát của HАDCNVQG/HK. Nhưng Ban tổ chức đã vẫn để cựu Tướng Lý Tòng Bá, Chủ tịch của tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation phát biểu.

Mọi chuyện sau đó vẫn êm đẹp. Nhưng không hiểu vì sao, sau đó, ông Hồ Văn Sinh, người sáng lập tổ chức VNCH Foundation đã đưa bài viết lên diễn đàn điện tử, lên báo "kết tội" ông Nguyễn Văn Tần là đã có hành động CÔN Đồ và BẤT NHÃ với cựu Tướng Lý Tòng Bá.

Để rộng đường dư luận, Tiếng Dân xin đăng tải lại các bài viết của ông Hồ Văn Sinh, thư trả lời của ông Nguyễn Văn Tần và Bản lên tiếng của Bác sĩ Trương Ngọc Tích.

Trong số báo tới, chúng tôi sẽ có bài viết về chuyện tổ chức Việt Nam Cộng Hoà Foundation đã làm chuyện "lấy nôm cộng đồng" khi tổ chức Hội Nghị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 2006 tại Nam California vào cuối tháng 7 năm 2006.

Sau Đại Hội Toàn Quân của các cựu Tướng, Tá Nguyễn Khắc Bình, Lê Minh Đảo, Nguyễn Xuân Vinh vào năm 2003 gom tất cả cựu chiến sĩ VNCH về một mối trong tổ chức Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, phải chăng tổ chức VNCH Foundation, với Hội Nghị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại năm 2006, sẽ "thu gom " tất cả người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản để "Chuẩn bị  trong tư thế sẵn sàng khi có một giải pháp chính trị tại Việt Nam ".

Phải chăng đây là việc bắt tay với Việt Cộng để chia chác bàn tiệc xương máu của 80 triệu đồng bào trong nước và 3 triệu người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản? Bởi, chế  độ Cộng sản chưa bị giải thể, làm sao có được một giải pháp chính trị cho Việt Nam để tổ chức VNCH Foundation "đáp ứng kịp thời nhu cầu " tái thiết phục hưng đất nước? Chính đảng Việt Tân với chủ trương này đã bị chính các Ủy viên Trung ương đảng họp báo tố cáo là chệch hướng, là bắt tay hòa hợp, hoà giải với VC.

Khi thành lập, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH cũng đã tuyên bố thành lập để chống Cộng, nhưng từ đó đến nay, Tập Thể không có một đường hướng hay chương trình kế hoạch nào hướng dẫn toàn quân trong công cuộc chống Cộng, khiến người ta nghi ngờ Tập Thể có mục đích gom lại tất cả cựu quân nhân làm một khối để khi cần thiết, dùng chiêu bài " Kissinger bán đứng VNCH " đưa tất cả quân nhân theo một mục đích có lợi cho Việt Cộng,

Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đổi thành đảng Việt Tân để đi chệch hướng, chấp nhận chế độ Việt Cộng tồn tại 20 năm nữa, và lúc đó "Việt Nam sẽ tiến bộ và phú cường ", lúc đó Việt Cộng sẽ là những kẻ có công với đất nước và dân tộc!!! Х^? thực hiện mục đích này, thay vì "cách mạng " lật đổ chế độ Cộng Sản trước, "canh tân " nước nhà sau, Việt Tân đảo ngược thế cờ, canh tân nước nhà, xây trường học, đào ao nuôi cá, v.v từ 2005 đến 2025 trong khi vẫn tôn trọng sự cai trị của Việt Cô.ng. Trong khi đó thì người của Tập Thể lại "qua lại mật thiết" với Việt Tân.

Nay VNCH Foundation lại âm mưu gom tất các cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ trong "Hội Nghị Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 2006” nay mai để "kết hợp tập thể Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại thành một khối” – "Bầu Đại Diện cho tập thể người Việt Quốc Gia Hải Ngoại nhằm vận dụng đấu tranh chính trị với CSVN” - Chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng khi có một giải pháp chính trị tại Việt Nam”.
Cách thức làm việc của các "đảng phái”, "tập thể”, "hội nghị” nói trên đều giống nhau, nghĩa là đợi người lót ổ rồi nhào vào đẻ. Vì thế, chúng tôi xin đăng lại tất cả các văn kiện liên quan đế "Hội Nghị Người Việt Hải Ngoại 2006” để quý độc giả biết, kèm theo lời cảnh giác mọi người Việt Tị Nạn Cộng Sản đừng mắc mưu những kẻ thi hành nghị quyết 36 của Việt Cô.ng.
Tiếng Dân
  
  • Từ " LẤY NÔM CHIẾN SĨ"    Tới "LẤY NÔM CỘNG ĐỒNG"!
LÃO MÓC

Phiếm luận gia Kiêm Ái là người dùng chữ rất... đắc địa! Để chỉ bọn tay sai Việt Cộng bị dư luận, báo chí tố cáo phải lộ diện, ông dùng mấy chữ... từ từ bò ra!  Nhưng theo Lão Móc, chữ dùng đắc địa nhất của ông Kiêm Ái là mấy chữ... "lấy nôm cộng đồng." Theo phiếm luận gia Kiêm Ái thì, "nôm là cỡi, đè lên trên mình một người khác, vật khác. Chữ Nôm là chữ đè lên trên chữ Hán mà cha ông chúng ta dùng để viết tiếng Việt thuần túy. Do đó, muốn biết Nôm, trước tiên phải biết Hán đã. Nhà thơ Tú Xương đã chơi chữ khi viết câu thơ "... nôm hay mà chữ dốt." Nôm đây có nghĩa là chữ Nôm mà cũng còn có nghĩa khác. Có vậy người ta mới gọi Tú Xương là nhà thơ trào phúng. "Lấy nôm" là lấy một cô gái đã có chửa với người khác để che đậy cái "cả nể và dở dang" của cô ta, để gia đình cô ta khỏi mất mặt.

Mấy lúc gần đây, Việt Cộng túng quá, thua đậm về mặt ngoại giao, cũng đẻ ra một quái thai "lấy nôm cộng đồng", trong những kẻ lấy nôm lại có cả phụ nữ." (Trích trong bài "Lấy nôm cộng đồng" trong quyển "CUỘC HÝ TRƯỜNG" của Kiêm Ái, Tiếng Dân xuất bản và phát hành năm 2005.)

Sau khi cắt nghĩa về tiếng "nôm" và dùng mấy chữ "lấy nôm cộng đồng", phiếm luận gia Kiêm Ái bèn dẫn chứng chuyện nhật báo San Jose Mercury News bắt bà Quinn Trần, người của tổ chức VNHELP, làm "đại diện cộng đồng" của 146 ngàn người Mỹ gốc Việt tại quận hạt Santa Clara (sic!) và ông Kiêm Ái gọi chuyện báo Me.c-cu-rì tấn phong bà Quinn Trần làm "lítđdơ" của cộng đồng là chuyện "lấy nôm cộng đồng!"
Mới đây, tại New York cũng mới xảy ra chuyện... chuẩn "lấy nôm cộng đồng!"

Như thông lệ, hàng năm các cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn khắp nơi về New York tham dự Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế. Đặc biệt, năm nay có đến 40 trong số 56 tổ chức cộng đồng trên toàn quốc Hoa Kỳ về New York để tham dự Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế.

40 Ban Đại diện Cộng đồng đã họp đại hội năm thứ XIV trong hai ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2006 và đã bầu ra Tân Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam /Hoa Kỳ với 3 cơ cấu: Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát. Đây là lần đầu tiên có đến 40 tổ chức cộng đồng về tham dự đại hội và bầu ra các cơ chế của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam/Hoa Kỳ. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu không có chuyện... "lấy nôm cộng đồng" xảy ra.

  • Điễn tiến sự việc:
Trong thư "Kính gởi: Quý Diễn Đàn, Cộng Đồng, Báo Giới để "Phản đối hành vi bất nhã của Nguyễn Văn Tần" gửi lên diễn đàn điện tử, ông Hồ Văn Sinh, người sáng lập Việt Nam Cộng Hòa Foundation đã viết như sau:

"Kính thưa Liệt quý vị,
Việt Nam Cộng Hòa Foundation rất bất bình về thái độ bất nhã của Nguyễn Văn Tần Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và cũng là Tân Chủ Tịch CĐVN Hoa Kỳ đối với cựu TT Lý Tòng Bá, một cựu tướng lãnh, niên trưởng và hiện là Chủ tịch VNCH Foundation.

Sự việc như sau: Trong buổi tiệc chia tay sau cuộc diễn hành văn hóa do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York tổ chức tại khách sạn Carter 25-6 với sự tham dự chúng kiến hàng trăm đồng hương, Cộng đồng, Hội đoàn từ khắp các tiểu bang. Luật sư Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch CĐNVQG New York, cũng là Trưởng ban tổ chức diễn hành đã taro tặng tấm bảng lưu niệm và ngỏ lời cảm tạ ông bà Trần Đình Trường chủ nhân khách sạn, quý Cộng đồng, Hội đoàn và đồng hương đã tham dự cuộc diễn hành văn hóa vừa qua. Sau đó Luật sư Nguyễn Thanh Phong đã mời ông Trần Đình Trường lên phát biểu ý kiến. Kế tiếp Ls Nguyễn Thanh Phong mời cựu TT Lý Tòng bá phát biểu, thế nhưng cựu TT Lý Tòng Bá chưa kịp nói lời gì thì Nguyễn Văn Tần đã xông đến giật lấy microphone từ tay Luật sư Phong và tự giới thiệu mình là Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ đồng thời mời bác sĩ Tích lên phát biểu. Sự kiện xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người chưng hững và xấu hổ trước hành động có tính cách CÔN ĐỒ (do Hồ Văn Sinh viết hoa - chú thích của Lão Móc) của Nguyễn Văn Tần....
... Trong sự cố (chữ dùng của Hồ Văn Sinh - Lão Móc chú thích) nầy, không riêng gì chúng tôi mà hầu hết mọi người đều bất bình về thái độ CÔN ĐỒ và hành vi BẤT NHÃ của Nguyễn Văn Tần..."

Trên đây là diễn tiến sự việc theo tường thuật của ông Hồ Văn Sinh, người sáng lập Việt Nam Cộng Hòa Foundation. Độc giả có thể biết diễn tiến sự việc theo "thư gửi anh Hồ Văn Sinh của ông Nguyễn Văn Tần, cũng trên diễn đàn điện tử mà chúng tôi có đăng tải trong số báo này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì, trước khi cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế diễn ra, cựu Tướng Lý Tòng Bá đã gọi điện thoại đến Ban Tổ chức cuộc diễn hành và đề nghị Ban tổ chức dành cho ông một vinh dự. Theo ông thì ông là một cựu Tướng lãnh của QLVNCH đã hy sinh cho đất nước trong chiến tranh, cũng như sau khi cuộc chiến kết thúc thì VC đã giam cầm ông đến 17 năm (?), do đó, ông muốn tham dự cuộc diễn hành và được đứng trên xe hoa để... vẫy tay với khán giả đứng hai bên đường.

Theo ông Nguyễn Văn Tần thì đây là "một dàn xếp lộ liễu" để cựu Tướng Lý Tòng Bá đứng trên xe vẫy tay chào thần dân (sic!). Dàn xếp thứ hai, cũng theo ông Nguyễn Văn Tần thì đã có cuộc dàn xếp để cựu Tướng Lý Tòng Bá đọc diễn văn  trước khi Đại hội Bầu cử CĐVN/Hoa Kỳ, nhưng dàn xếp này bất thành vì "Chủ tịch các Cộng Đồng đã đánh hơi được điều đó nên đã biểu quyết hủy bỏ việc Niên trưởng Lý Tòng Bá đọc diễn văn trước cuộc bầu cử." 

Chuyện phải trái, trắng đen về chuyện ông Nguyễn Văn Tần lên tiếng về chuyện cựu Tướng Lý Tòng Bá phát biểu trong buổi dạ tiệc tại New York đã có những người trong cuộc lên tiếng. Chuyện lạ là khi ông Nguyễn Văn Tần có hành động mà ông Hồ Văn Sinh gọi là "CÔN ĐỒ và BẤT NHÃ (sic!) với cựu Tướng Lý Tòng Bá thì không thấy ông này lên tiếng, lên tiếng gì. Sau đó lại thấy ông Hồ Văn Sinh lên tiếng trên diễn đàn điện tử, lên tiếng  báo chí. Nhưng theo bác sĩ Trương Ngọc Tích thì cựu Tướng Lý Tòng Bá có những "lời nói không đẹp nơi bàn ăn" nhưng, theo bác sĩ Tích thì "mọi tranh chấp giữa những người cùng giới tuyến chỉ làm lợi cho kẻ thù Cộng sản" nên ông không chịu nói ra "những lời không đẹp" của cựu Tướng Lý Tòng Bá ra!
*
Như cái tựa, bài viết này không đề cập đến chuyện lên tiếng qua lại giữa các ông Nguyễn Văn Tần, Hồ Văn Sinh. Bài viết này xin đề cập đến chuyện "lấy nôm cộng đồng."

Số là những chuyện mà cựu Tướng Lý Tòng Bá làm như đề nghị với Ban tổ chức Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế dành vinh dự đứng trên xe hoa đễ vẫy tay với khán giả, chuyện để cựu Tướng Lý Tòng Bá đọc diễn văn khai mạc Đại hội Bầu Cử Cộng Đồng, đọc diễn văn trong dạ tiệc bế mạc - những chuyện mà ông Nguyễn Văn Tần, Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam /Hoa Kỳ , gọi là "có dàn xếp" chỉ nhằm mục đích đánh bóng Hội Nghị Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 2006 được tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation tổ chức vào 2 ngày Thứ Bảy 29-07 và Chủ Nhật 30-07 năm 2006 tại khách sạn Ramada Plaza ở Garden Grove, Nam California.

Theo thiệp mời được phát ra từ ngày 19 tháng 6 năm 2006 ký tên Lý Tòng Bá, thì hội nghị này có mục đích:

1-Tạo môi trường kết hợp tập thể Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại trở thành một khối thống nhất hành động trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ tại Việt Nam.

2-Bầu ra một cơ cấu Đại Diện cho tập thể Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại nhằm vận dụng và đấu tranh chính trị với Cộng sản Hà Nội.

3-Chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng khi có một giải pháp chính trị tại Việt Nam (do Lão Móc in đậm). Tập thể Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại có thể tổng hợp tài năng phương tiện và nhân lư.c. Đáp ứng kịp thời nhu cầu tái thiết phục hưng đất nước thời hậu Cộng sản."
Chủ trương này xem ra không khác gì chủ trương của "Tổ chức Vận động Dân chủ, Tái thiết Việt Nam" của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu khi ông còn sống.
Những người tổ chức Hội Nghị Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 2006 xem ra có vẻ vội vã vì trong thiệp mời có ghi:
"Do Việt Nam Cộng hòa FOUNDATION Vận động tổ chức
Với sự hỗ trợ của:
-Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ
-Liên Hội Người Việt Quốc Gia tại Canada
-Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu
-Tổng Hội Cựu  Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh
-Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia
-Tổng Hội Quân Cảnh
-Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến -Và một số các Cộng Đồng và các Tổng Hội (cập nhật sau)."
Các tổ chức khác chưa thấy lên tiếng, nhưng Bác sĩ Trương Ngọc Tích của Cộng Đồng Việt Nam/Hoa Kỳ cho biết "có nhận lời đến tham dự buổi họp của CĐVN Hải Ngoại nhưng chưa bao giờ hứa hẹn sẽ ủng hộ hay gia nhập CĐVN Hải Ngoạị"
*
Kết hợp các cộng đồng là nhu cầu tối cần thiết nhằm nỗ lực củng cố tiếng nói lớn mạnh trong công cuộc vận động quốc tế, hỗ trợ các phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. 40 Ban đại diện cộng đồng trong số 56 Ban Đại diện cộng đồng tại Hoa Kỳ đã về New York để thảo luận và bầu ra Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử công khai giữa thanh thiện, bạch nhật còn có những kẻ tiểu nhân dèm pha, xúc xiễm. Chuyện tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation làm chuyện "lấy nôm cộng đồng” đứng ra tổ chức Hội Nghị Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 2006 được tổ chức một cách vội vã khiến những người hoạt động cộng đồng quan tâm lên tiếng là điều không thể tránh khỏi.

Vấn nạn đầu tiên để tổ chức bất cứ một cuộc hội nghị, đại hội là vấn đề tiền bạc. Thấy trong "thiệp mời chi tiết" đính kèm theo thiệp mời của Ban tổ chức HNNVQGHN 2006 có ghi:
"LỆ PHÍ THAM DỰ: Mỗi một Hội Thảo Viên tham dự phải đóng lệ phí tham dự là $40.00 bao gồm như sau:

- $10.00 Lệ phí hội nghị. (chi phí phòng ốc)
- $15.00 Ăn uống (2 bữa Thứ Bảy và 1 bữa trưa Chủ Nhật)
- $15 Dự Tiệc Đoàn Kết (Chiều Chủ Nhật).
Ghi chú: Các Hội Thảo Viên nào thiếu phương tiện đóng góp vui lòng cho Ban Tổ Chức biết để được sự giúp đỡ..."

Chi phí được Ban tổ chức hội nghị đề ra khiến mọi người nghi ngại.  Chi phí cho 1 người tham dự hội nghị ăn ở trong 2 ngày ở Ramada Plaza Hotel lại có cả tham dự dạ tiệc đoàn kết chỉ có 40 đô-la, lại có cả ghi chú: "Các Hội Thảo Viên nào thiếu phương tiện đóng góp vui lòng cho Ban Tổ Chức biết để được sự giúp đỡ". Chẳng lẽ các ông Lý Tòng Bá, Hồ Văn Sinh là chủ nhân của Ramada Plaza Hotel  ở Garden Grove- như ông Trần  Đình Trường là chủ nhân của Carter Hotel ở New York?

Rồi ra, chắc Ban tổ chức HNNVQGHH 2006 sẽ giải thích là có mạnh thường quân giúp đỡ - như những người tổ chức Đại Hội Toàn Quân năm 2003 để thành lập Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã giải thích.
*
Năm 2003, cựu Tướng Lê Minh Đảo cùng các cựu Tướng, Tá Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Xuân Vinh tổ chức Đại Hội Toàn Quân quy tụ các cựu chiến, kể cả Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia, Xây Dựng Nông Thôn và hậu duệ về một mối thành lập Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà.

Là một quân nhân đã từng đóng góp vào công cuộc bảo vệ miền Nam cùng với những Chiến Sĩ đã nằm xuống, những Chiến Sĩ đã hy sinh một phần thân thể, chúng tôi đã lên tiếng về việc những cá nhân đã lợi dụng Tập thể Chiến Sĩ làm hại cho Tập Thể, làm mất niềm tin vào Tập Thể. Khi đề cập đến những phần tử lợi dụng Tập Thể, chúng tôi luôn luôn đưa ra những bằng chứng cụ thể, nhất là những hành động và phát biểu của họ mà trường hợp ba nhân vật: Phạm Đình Khuông, Đoàn Hữu Định và cô Lữ Anh Thư trong việc tiếp tay với đảng Việt Tân tổ chức Ngày Tự Do Việt Nam là một điển hình. Khi lên tiếng về việc làm của các cựu Tướng, Tá Nguyễn Khắc Bình, Lê Minh Đảo, Nguyễn Xuân Vinh chúng tôi cũng đưa ra những bằng chứng rõ ràng, minh bạch mà ngay chính các vị này đã không thể trả lời.

Trong tinh thần tự do ngôn luận và truyền thông trong sáng, chúng tôi sẵn sàng đón nhận những ý kiến phê bình, phản bác lại những bài viết của chúng tôi, và chúng tôi sẵn sàng đăng lên để rộng đường dư luâ.n. Với lập trường và phương cách làm việc nói trên, tuần báo Tiếng Dân trong gần 5 năm qua đã được đại đa số đồng hương ủng hộ và yêu mến. Dĩ nhiên, càng đánh đúng mục tiêu, càng được những người chống Cộng ủng hộ thì những kẻ lợi dụng danh nghĩa chống Cộng để làm tay sai Cộng Sản, cũng như những kẻ lợi dụng Tập Thể để làm chuyện mờ ám sẽ "ghét", sẽ coi chúng tôi như kẻ thù - nhưng chắc chắn họ sẽ không thể khinh khi chúng tôi! Với những kẻ lợi dụng danh nghĩa chống Cộng để làm tay sai VC, những kẻ lợi dụng Tập thể Chiến sĩ để làm chuyện mờ ám chúng tôi không thể "đoàn kết" với họ. Vì là những người cầm bút vì Lẽ Phải và Sự Thật, làm báo để tiếp tục cuộc chiến chống Cộng, do đó, chúng tôi bất chấp mọi đe dọa từ tinh thần đến vật chất, ngay cả sinh mạng, đến bất cứ từ đâu! Do đó, đừng có ai đó mong lấy chuyện "mách bu" hèn hạ mà làm chúng tôi thay đổi lập trường!

Với Đại Hội Toàn Quân, các cựu Tướng, tá Lê Minh Đảo, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Xuân Vinh đã "lấy nôm chiến sĩ", đã để các đảng viên Việt Tân lợi dụng Tập Thể để làm hại Tập Thể! Chúng tôi đã lên tiếng về việc này. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục lên tiếng.

Vì tình quen biết trước đây với niên trưởng Lý Tòng Bá khi niên trưởng về San Jose ra mắt hồi ký "25 Năm Khói Lửa", do đó, đề nghị niên trưởng Lý Tòng Bá và anh Hồ Văn Sinh nếu có đọc bài viết này, nên có đôi lời giải thích về vấn đề "Lệ phí tham dự" Hội nghị do niên trưởng tổ chức vào cuối tháng 7 này tại khách sạn Ramada Plaza, để được rộng đường dư luận
LÃO MÓC

 


 
@Magnum Photos
VIETNAM. 1988. Ex-General Ly Tong Ba returns to his old area of command to meet the NLF guerrillas he fought against in an village in Cu Chi district.
[ VietNam 1988. Cựu tướng Lý tòng Bá trở về nơi vùng đất ( xưa)  đặt dưới quyền chỉ huy của ông trước đây, để gặp những du kích quân của Mặt Trận Giải Phóng mà ông đã từng đánh nhau tại một làng nơi quận Củ Chi. ]
VIETNAM. Ex-General, Fort Bragg trained, Ly Tong Ba, after his release from 12 years in a re-education camp. Previously commander of the South Vietnamese 25th Division, he returned to his old area of operation in Cu Chi district to meet the National Liberation Front guerrillas he fought against.
VietNam
[ VIETNAM. Cựu tướng Lý Tòng Bá, được dào tạo tại Fort BRAGG , sau khi  được phóng thích với  12 năm trong trại tù cải tạo. Trước đây là tư lệnh sư đoàn 25, ông trở về vùng hành quân xưa đặt dưới quyền chỉ huy của ông để ggặp lại các du kích quân của  Măt  Trận giải Phóng  đã từng đánh nhau với ông ]
VIETNAM. After admiring photographs: a lunch with lots of beer, the host, Vo Van Chap, an ex-NLF fighter, realized who Ly Tong Ba was. The old adversaries were soon involved in a heated argument: "Are youu really the General famous for his crimes?" Ba replied, "we were misled by foreigners, we are all brothers now!" He now lives in America.

[ VIETNAM. Sau khi thưởng lảm những bức ánh: buổi ăn trưa với nhiều lon bia,  gia chủ , Vo van Chap, một cựu chiến sĩ cửa Mặt Trận Giải Phóng, mới nhận ra ai là Lý tòng Bá. Các cựu thù  trao đổi nhau những lời đối đáp nóng bỏng : " Phải thật ông  là tên tướng nổi danh về các tội ác đã gây ra không ? ".
Bá trả lời : " Chúng tôi bị ngoại nhân hướng dẫn sainay thì chúng ta đều là anh em cả " . Hiện nay, ông ( Lý tòng Bá)  sống tại Hoa Kỳ. ]

Thư của Bs Trương ngọc Tích

  Kính thưa quý vị,
Nhằm mục đích chứng minh việc làm bẩn thỉu của Nhóm VNCH Foundation do Ông Lý Tòng Bá và Hồ Văn Sinh lãnh đạo, chúng tôi xin chuyển lá thư của BS Trương Ngọc Tích và Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến lên tiếng về sự việc nhóm VNCH Foundation tự tiện để tên của CDVNHK và Tổng Hội TQLC trong Thư Mời tham dư.  Hội Nghị Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại 2006.
Hiện tại chúng tôi đang chờ thư của Tổ Chức CDNVHK để xác định quan điểm và lập trường của CDVNHK.
Trân trọng
LN
Dallas 29/6/2006
 
Thư gửi tất cả các Chủ Tịch Cộng Đồng địa phương đang là thành viên của Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2006-2009
 
 
Kính quí vị,

Gần đây tôi có nhận một số email nói qua nói lại giữa các ông Nguyễn Văn Tần,  Lý Tòng Bá và Hồ Văn Sinh.

Trong những email này, cả ba người có nhắc đến tên tôi  . Vì vậy , với tư cách cựu chủ tịch Cộng Đồng VNHK , tôi xin trả lời rõ ràng lập trường của tôi để mọi người thông hiểu   .
 
  • 1) Tôi xác nhận ông Hồ Văn Sinh có điện thoại mời tôi đến tham dự  buổi họp của CDVN HảiNgoại sẽ được tổ chức vào cuối tháng bảy năm 2006 . Trong tình hữu nghị giữa các đoàn thể, tôi có nhận lời đến dự, nhưng chưa bao giờ hứa hẹn sẽ ủng hộ hay gia nhập CDVN Hải Ngoại  .
 
Tuy nhiên, cho mãi đến nay, tôi chưa nhận được giấy mời của họ, nên chuyện tôi có tham dự  hay không chỉ là một chuyện mơ hồ  .

Thật đáng buồn khi ông Nguyễn Kinh Luân cho biết trên thiệp mời ,ông Hồ Văn Sinh đã tự ý ghi rằng có sự  ủng hộ tinh thần của CDVNHK  . Đó là một mạo nhận, mượn danh nghĩa CDVNHK cốt để làm tăng giá trị cho đoàn thể của họ  .
 
Cộng Đồng VNHK được đa số các công đồng địa phương Hoa Kỳ bầu lên, nên Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ là một tổ chức đại diện toàn thể người Việt sống  tại Hoa Kỳ   . Xin nhắc lại, hiến chương CDVNHK có ghi rất rõ rằng Cộng Đồng này không đứng dưới bất cứ  một đoàn thể nào, và cũng không chịu lệ thuộc bất cứ một cá nhân nào  .
 
Trong quá khứ, CDVNHK dưới sự lèo lái của ba vị chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu (BS Trương Ngọc Tích, Chủ tịch Ban Chấp Hành (quí ông Trần Xuân Thời ) và Hội Đồng Giám Sát (BS Võ Đình Hữu) đã thi hành theo đúng Hiến Chương và đã giữ vững CDVNHK vững mạnh, mà không ai có thể xen vào phá hoại  . Về sau, vì quyền lợi cá nhân, có hai người trong tổ chức đã tự ý tách riêng gây nên những xào xáo đáng tiếc   .
 
  • 2) Việc ông Hồ Văn Sinh viết email gửi cho tất cả các diễn đàn , báo chí và các cộng đồng  kể lể chuyện bất nhã  của ông Nguyễn Văn Tần, và đề cao ông Lý Tòng Bá là một chuyện vừa đáng buồn và cũng đáng cười  .

Hy vọng rằng nếu ông Lý Tòng Bá biết được ông Hồ Văn Sinh làm trò này sẽ cúi mặt buồn dăm phút   .

Còn nếu ông Lý Tòng Bá  chính là người đã xúi dục đàn em làm những chuyện dơ bẩn, lấy người-hải-ngoại-đánh-người hải-ngoại, thì ông Lý Tòng Bá không xứng đáng là lãnh tụ của một đoàn thể như đoàn thể  CDVN Hải Ngoại Foundation 
 
Rất đáng tiếc ông NVTần đã nóng nảy trong buổi liên hoan vừa qua tại Nữu Ước, và việc này sẽ được nội bộ của CDVNHK đem ra  bàn thảo trong kỳ họp sắp đến  . Mặc dù nhân bất thập toàn, ông Nguyễn Văn Tần nên nhớ ông không nên hành động với cá nhân Nguyễn Văn Tần, mà Ông là đương kim Chủ Tịch CDVNHK  . Xin ông nhớ như thế để hành xử khôn ngoan hơn khi đứng trước công chúng

Rất đáng tiếc là ông Lý Tòng Bá CŨNG NÓNG NẢY không kém . Và khi bị con ma nóng hành, ông Lý Tòng Bá  cũng đã thốt ra những lời bừa bãi mà một lãnh tụ không nên có  .
 
Với tôi , mọi tranh chấp giữa những người cùng giới tuyến chỉ làm lợi cho kẻ thù Cộng Sản  . Vì vậy tôi xin được miễn nhắc lại câu nói không đẹp của ông Lý Tòng Bá nơi bàn ăn   .     .
 
Với kinh nghiệm xương máu trong 30 năm qua , là một người từng đương đầu với trăm nghìn khó khăn, tôi xin trình bày ý kiến trên đây của riêng tôi  .
Mong rằng mọi người hãy dẹp bỏ những tị hiềm để cùng nhau xây dựng một Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ thật xuất săc và vững mạnh mà bọn Cộng Sản Việt Nam phải khiếp sợ

 
BS Trương Ngọc Tích