Mặt Trận kiện Báo Chí  ( 1) -   Đặng Mai -
TinParis. Chúng tôi cho đăng lại bài viết dưới đây trích ra từ Nguyệt san Sự Thật số 5 tháng 5 năm 1995 trang 11 để giúp cho những  " người trẻ "  chưa hiểu rõ về " băng đảng Mafia "   Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tức " Việt Tân " hiên nay :  Tay sai " chiến lược "  của CSVN  với MỘT MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC : " Làm tan vỡ Cộng Đồng Việt Nam Quốc Gia Hải Ngoại "  để kêu gọi  " Hòa Hợp Hoà giải với CSVN "  và " Quên đi quá Khứ ". 
Xin nhắc lại kỹ thuật  " tẩy não tù nhân "  của CS là :
1- làm mất  đi   khái niệm về " Không gian "  ( đổi chổ giam thường xuyên, tù nhân không biết mình đang ở đâu)
2- Làm mất đi khái niệm về " Thời gian "  ( giam tù nhân trong phòng tối, tra hỏi tù nhân bất kể ngày giờ)
Chỉ trong vòng vài tháng, là tù nhân mắt hết cả mọi " kháng cự ",  rồi từ đó, CSVN mới nhồi vào đầu họ những hình ảnh , những khái niệm phải trái như thế nào theo chiều hướng của người CS, tạo cho họ hy vọng " làm tốt thì được về sớm". Do đó , chúng ta  mới thấy " bản năng sinh tồn của tù nhân "  như thế nào, những người trước đây " anh hùng "  nhưng cư xử rất tồi tệ, không còn nhân cách  để lo cho bản thân mình, chà đạp lên các người ở tù chung với mình..Những tù nhân đó đều bị CSVN cấy " sinh tử phù " hết rồi. Cũng có người kháng cự được nhưng chỉ một số ít thôi, và phần đông họ đều chọn thái độ "ẩn dật" hay " tu thân " khi ra hải ngoại.
Trong khi đó, Việt Tân ra tay đón tiếp " rầm rộ "  những kẻ "  đã bị tẫy não "  với tài chánh " lường gạt của đồng bào trước đây " và  ngoài các đòn " hư chiêu "  cho có vẽ chống cộng , kỳ thật là VT  thi hành , phát động các  " công tác chia rẽ  chiến lược "  như " hòa hợp hòa giải với CSVN "  hay " dẹp bõ ngày Quốc Hận "  thành ngày  " Tranh đấu cho Tự Do ", v.v... Điều nầy  chỉ cốt để  " phá tan  hàng ngũ của người Việt Quốc Gia Hải Ngoại " mà thôi.

 

 

Đọc các Trang 1  |  2  |  |

Trở về Trang Nhà